Κατηγορία: Δελτία Τύπου

Για τις μαζικές προσαγωγές

Τους τελευταίους μήνες – από την επέτειο του Πολυτεχνείου και της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ως τις πιο πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων

Περισσότερα

Κοινό υπόμνημα ελληνικών οργανώσεων προς την Ε. Ε. για παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου περί ασύλου

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Περισσότερα

Μέλος

Newsletter