• Ελληνικά
  • Αγγλικά

Support refugees’ rights

 

Η Ελληνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υλοποιεί νέο πρόγραμμα νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο με ζητήματα ευαλωτότητας. Το πρόγραμμα υλοποιείται στη Λέσβο, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων και σημειώνονται συστηματικά συνθήκες υπερπληθυσμού και ελλιπούς παροχής προστασίας.

Η υλοποίηση της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας έχει επιφέρει  αυθαίρετους περιορισμούς στα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, υποχώρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής και ασύλου, είτε μέσω της τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας, είτε με άτυπες αλλαγές υφιστάμενων διοικητικών πρακτικών, που οδηγούν σε αβεβαιότητα και ανασφάλεια δικαίου.

Στη Λέσβο, όπως και στα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγίου, το σύστημα ανεπαρκούς εντοπισμού και αναγνώρισης των ευάλωτων πληθυσμών θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματική παροχή προστασίας και συνακόλουθα την κατάσταση της υγείας τους. Η εξαιρετική πολυπλοκότητα της διαδικασίας ασύλου που εφαρμόζεται, λόγω των πολυάριθμων διοικητικών, νομοθετικών και πρακτικών εμποδίων, αναδεικνύει την ανάγκη παροχής νομικής συνδρομής, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων που ισχύουν για τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο.

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Support refugees’ rights”, η Ελληνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στοχεύει:

·         στην παροχή νομικής συνδρομής και επιλεγμένης δικαστηριακής εκπροσώπησης σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο,

·         στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και στην εμβάθυνση του δημοσίου διαλόγου γύρω από τα δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Open Society Institute (OSI) από το Open Society Foundations [grant OR2018 – 41917]

Η τελική έκθεση του προγράμματος είναι διαθέσιμη στα ελληνικά (εδώ) και στα αγγλικά (εδώ) .

Μέλος

Newsletter

© ΕΕΔΑ 2019

Essential SSL

Powered by Advalue