• Πάλι εκτός κράτους δικαίου η πολιτογράφηση;
 • Ρέμα Ραφήνας: Μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή
 • Αναφορά Δράσεων 2021-2023
 • Πάλι εκτός κράτους δικαίου η πολιτογράφηση;

  Κάποτε η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας βρισκόταν κυριολεκτικά έξω από το πλέγμα αρχών του κράτους δικαίου: κανένα κριτήριο, καμιά προθεσμία, καμιά αιτιολογία. Μόλις από το 2010, παρά τα δικαστικά εμπόδια και την πολιτική διστακτικότητα, έσπασε η ντροπιαστική αυτή «εθνική παράδοση».

  Στα προβλεπόμενα κριτήρια, όπως η γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού ή η ομαλή ένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, το 2020 ο νομοθέτης έκρινε σκόπιμο να προσθέσει ελάχιστα όρια εισοδήματος, εξουσιοδοτώντας τον Υπουργό για τον προσδιορισμό τους.

  Περισσότερα

 • Ρέμα Ραφήνας: Μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή

  Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συντάσσεται με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ζητούν να σταματήσουν τα έργα στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας που καταστρέφουν το οικοσύστημα του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Αττικής. 

  Περισσότερα

 • Αναφορά Δράσεων 2021-2023

  Η Αναφορά Δράσεων για την περίοδο 2021-2023 μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ. Περιέχει το σύνολο των δράσεων του Σωματείου κατά την περίοδο αναφοράς (Απρίλιος 2021 – Απρίλιος 2023), τα υλοποιούμενα έργα, τις συνεργασίες καθώς και ποσοτικά στοιχεία. 

  Περισσότερα

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  (ΕλΕΔΑ) είναι η παλαιότερη Μη Κυβερνητική Οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει στην Ελλάδα. Η Ένωση ιδρύθηκε αρχικά το 1936, με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Σβώλο και διαλύθηκε από την δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Επανιδρύθηκε το 1953.

Η Ένωση, από την ίδρυσή της, είναι τακτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, (Fédération Internationale des Droits de l’Homme), αντιπροσωπεύει το εν λόγω διεθνές μη κυβερνητικό δίκτυο στην Ελλάδα και συμμετέχει στα όργανά του.

Οι δραστηριότητες της Ένωσης βασίζονται κυρίως στην εθελοντική συμβολή των μελών της. Οι πόροι της προέρχονται από τις συνδρομές των 500 και πλέον μελών της, δωρεές και τη χρηματοδότηση συνεργασιών με άλλους φορείς σε δράσεις που σχεδιάζονται και προτείνονται σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της και με γνώμονα τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της.

Περισσότερα

Προγράμματα

Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα
Η Ιθαγένεια στην Πράξη

Μέλος

Newsletter