Πληροφορίες για το έργο

 

Το έργο «Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα» που υλοποιείται από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με εταίρο την Liquid Media ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η αλλαγή νοοτροπίας του ευρύτερου κοινού, εν προκειμένω του μέσου ανδρικού κοινού, 18-55 ετών, καθώς και η εκπαίδευση δημοσιογράφων, πολιτών δημοσιογράφων και φοιτητών δημοσιογραφίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί και μακροπρόθεσμα να εξαλειφθεί η χρήση σεξιστικού λόγου και η αναπαράσταση έμφυλων στερεοτύπων στο δημόσιο λόγο όπως εκφράζεται μέσα από την πλειοψηφία των σύγχρονων ΜΜΕ.  Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της ισότητας φύλων και η καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας,  αρθρώνοντας έναν συμπεριληπτικό λόγο, υπό το πρίσμα τόσο της διασφάλισης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και της κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.