Φορέας Υλοποίησης και Εταίρος

Φορέας υλοποίησης του έργου «Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα» είναι το σωματείο Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ).

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ιδρύθηκε το 1953 και είναι η παλαιότερη μη κυβερνητική οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει στην Ελλάδα.

Η θεωρητική επεξεργασία των σύγχρονων δεδομένων και της κατάστασης των δικαιωμάτων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, η πρόληψη των παραβιάσεων μαζί με την καθημερινή επαγρύπνηση και παρέμβαση για την προστασία των θυμάτων, αποτελούν τα κατεξοχήν εργαλεία που μπορεί να διαθέσει ο μη κυβερνητικός χώρος, ως συμβολή στον περιορισμό των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ανθρώπων.

Τα μέσα με τα οποία εκπληρώνονται οι σκοποί της Ένωσης είναι η μελέτη των προβλημάτων των πολιτών, σε ατομικό ή/και συλλογικό επίπεδο, η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους, η παροχή νομικής αρωγής, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η εμβάθυνση του δημοσίου διαλόγου γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω της διοργάνωσης διαλέξεων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων και λοιπών εκδηλώσεων που κρίνονται ανά περίπτωση πρόσφορες. Για την βέλτιστη εκπλήρωση των σκοπών της η Ένωση επιδιώκει την συνεργασία με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο των δικαιωμάτων (οργανώσεις δικαιωμάτων, Συνήγορος του Πολίτη, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά και διεθνείς οργανισμούς, όπως παραδείγματος χάριν με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη). Η ΕλΕΔΑ, από την ίδρυσή της, είναι τακτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πεδίο δράσης

Η ΕλΕΔΑ ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε σε ένα περιβάλλον συρρικνωμένης δημοκρατίας, στο οποίο ο αγώνας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν πολιτικά  επικίνδυνος, αλλά με σαφήνεια οριοθετημένος σε ό,τι αφορά τους στόχους του. Η μετά το 1974 συγκυρία στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον, πιο ακίνδυνο σχετικά με τα προβλήματα που επιφυλάσσει στους υπερασπιστές των δικαιωμάτων, αλλά εξαιρετικά πιο πολύπλοκο σε ό,τι αφορά την κατανόηση, την πρόληψη και την καταστολή των νέων μορφών παραβιάσεων που προκύπτουν από τα σύνθετα δεδομένα του καιρού μας.

Στους τομείς παρέμβασής της περιλαμβάνονται:

  • Η μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Τα δικαιώματα των μειονοτήτων.
  • Η αδυναμία τήρησης των εγγυήσεων της ποινικής δικονομίας ιδίως σε ό,τι αφορά κυρίως τις ομάδες «υψηλού κινδύνου» δυνητικών παραβιάσεων, όπως κρατούμενοι, αλλοδαποί, κτλ.
  • Οι σχέσεις Κράτους-εκκλησίας και η κατάσταση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα.
  • Η αναμόρφωση του δικαίου της ιθαγένειας και ο εξορθολογισμός των μηχανισμών απόδοσης.
  • Η ρατσιστική βία και η ρητορική μίσους.
  • Η ελευθερία της έκφρασης.
  • Ζητήματα αστυνομικής αυθαιρεσίας.
  • Δικαιοσύνη και σωφρονιστικό σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕλΕΔΑ εδώ: www.hlhr.gr

 

Εταίρος του φορέα υλοποίησης του έργου «Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα» είναι η Liquid Media.