Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (1918-2013)

Δρ. Μιχάλης Μωραϊτίδης,  Ιστορικός , επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Το άρθρο περιλαμβάνεται στο βιβλίο  Human Rights Leagues in Europe (1898 – 2016). Ed. Wolfgang Schmale & Christopher Treiblmayr. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2017

 

 

 

 

Μέλος

Newsletter