Η Ποινικοποίηση των Υπερασπιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στοχοποίηση υπερασπιστών/τριών δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαβανομένων δικηγόρων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν συνδρομή σε πρόσφυγες και μετανάστες, ιδίως δε εκείνων που συνδράμουν άτομα που καταγγέλλουν άτυπες αναγκαστικές επαναπροωθήσεις ή τεκμηριώνουν την ύπαρξη αυτής της πρακτικής.
 
Η συστηματική συκοφάντησή τους ως δρώντων εναντίον των συμφερόντων της χώρας ή/και η σύνδεση της δράσης τους με τρίτες χώρες ή/και με εγκληματικά δίκτυα, η επιβολή δυσανάλογων διοικητικών εμποδίων για τη δραστηριοποίηση τους στην Ελλάδα και η κατάχρηση του ποινικού οπλοστασίου εις βάρους τους, αποτελούν εκφάνσεις αυτής της στοχοποίησης.

 

Μέλος

Newsletter