Δημοσίευση της Έκθεσης του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας (ΕΜΗΔΙΠΑ) για το 2022 από τον Συνήγορο του Πολίτη

Προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη η Έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας (ΕΜΗΔΙΠΑ) για το 2022. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην Έκθεση του Μηχανισμού οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αστυνομική αυθαιρεσία μεταβάλλεται σε ποσότητα και ποιότητα ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες αλλά και τις επιταγές της πολιτικής ηγεσίας. Διαφορετικά μοιάζει να ήταν τα επίδικα κατά την πανδημία και διαφορετικά σήμερα οπού, σύμφωνα με τα δεδομένα, εντείνεται η στοχοποίηση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με την αστυνομική βία να βαίνει κλιμακούμενη.

Αυτό που δεν αλλάζει και έχει μια μοναδική διαχρονικότητα στις Εκθέσεις του Μηχανισμού είναι η αστυνομική ατιμωρησία, η οποία εφαρμόζεται οριζόντια και χωρίς εξαιρέσεις. Επιπλέον, η συστηματικότητα, με την οποία καταγράφονται σε κάθε ετήσια έκθεση του Μηχανισμού οι ίδιες πλημμέλειες και ελλείψεις ως προς την εσωτερική διαδικασία διερεύνησης οδήγησε πέρυσι την Αρχή να επισημάνει τον κίνδυνο μεταξύ «χάρτινης» και πραγματικής νομοθεσίας. Πλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη μιλά για άρνηση ως προς την υποχρέωση διεξοδικής και αποτελεσματικής έρευνας.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων που περιήλθαν στον Συνήγορο του Πολίτη διαβιβάσθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. Αυτό ενισχύει τις υπόνοιες ότι υπάρχει «σκοτεινός αριθμός» υποθέσεων, όπου οι πολίτες δίστασαν να καταγγείλουν τα περιστατικά.

Οι ετήσιες Εκθέσεις του ΕΜΗΔΙΠΑ είναι προϊόν της συστηματικής δουλειάς του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με περιστατικά αυθαιρεσίας των σωμάτων ασφαλείας και προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών από αυτά.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου παρακολουθεί στενά τα ζητήματα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας και παρατηρεί ότι η Έκθεση της Αρχής, για ακόμη μια φορά, επιβεβαιώνει τα όσα κατά καιρούς έχουν λεχθεί από την Ένωσή μας και από άλλους φορείς σχετικά με την απόλυτη στρέβλωση της εγγυητικής λειτουργίας της ΕΛΑΣ.

Η Έκθεση του ΕΜΗΔΙΠΑ για το 2022 διαθέσιμη ΕΔΩ.  

Μέλος

Newsletter