Πρόταση σχεδίου νόµου «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας»

Δεκέμβριος 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη Αιτιολογικής έκθεσης του προτεινόµενου σχεδίου Νέου Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας της Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου ……….. 2
Α. Σχέδιο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ………………………………………………………………………..6
Β. Αιτιολογική έκθεση……………………………………………………………………………………………………18
Γ. Καταργούµενες/διατηρούµενες διατάξεις…………………………………………………………………35

Ολόκληρο το κείμενο σε μορφή pdf εδώ 

protasi.sxedio nomou.ithageneia.Dek.2009

 

ιθαγένεια

Μέλος

Newsletter