Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕλΕΔΑ

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018 

Αγαπητά μέλη, 

σας γνωστοποιούμε αλλαγές που έγιναν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κατόπιν αποχώρησης της Κλειούς Παπαπαντολέων από τη θέση της Προέδρου εξαιτίας αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, Πρόεδρος του ΔΣ μέχρι και τις επόμενες εκλογές αναλαμβάνει ο Γιάννης Ιωαννίδης και Β’ Αντιπρόεδρος η Κλειώ Παπαπαντολέων. Επίσης, από το ΔΣ αποχωρεί ο Στέργιος Κοφίνης, λόγω επαγγελματικού κωλύματος. Τη θέση του ως τακτικό μέλος καταλαμβάνει η Στεύη Κίτσου.

Ως εκ τούτου, το ΔΣ συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Ιωαννίδης 
Α’ αντιπρόεδρος: Βασίλης Παπαστεργίου  
Β’ αντιπρόεδρος: Κλειώ Παπαπαντολέων
Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Ηλιάδης  
Ταμίας: Κυριάκος Αγγελάκος

Μέλη: 
Ανδρέας Τάκης 
Λευτέρης Παπαγιαννάκης 
Χαλήλ Μουσταφά 
Σταυρούλα (Στεύη) Κίτσου 

Αναπληρωματικά μέλη: Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Αφροδίτη Μπαμπάση.

 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

12/10/2018

 

Μέλος

Newsletter