Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμο αγαθό

Με αφορμή την απάνθρωπη κι εξευτελιστική μεταχείριση που υπέστη ο Παναγιώτης Ασπιώτης την προηγούμενη εβδομάδα στο Τμήμα Μεταγωγών με σκοπό την απόσπαση γενετικού υλικού χωρίς τη συναίνεση του, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επισημαίνει ότι κάθε βίαιη επέμβαση στο σώμα του κατηγορουμένου για τη λήψη βιολογικού υλικού, χωρίς την προηγούμενη ρητή και ελεύθερη συναίνεσή του, προσβάλλει καταρχήν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (άρθρο 2 παρ. 1 Σ), στον πυρήνα της οποίας τοποθετείται η αυτονομία και η ακεραιότητα του ανθρώπινου σώματος και η απαγόρευση υποβιβασμού του ανθρώπου σε αντικείμενο. Και τούτο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διωκτική ή άλλη σκοπιμότητα.

Αυτή η δεσμευτική προϋπόθεση για τη νομιμότητα της λήψης DNA επιβεβαιώθηκε άλλωστε και με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 200Α ΚΠΔ όπου επιβάλλει ρητά τον “απόλυτο σεβασμό της αξιοπρέπειας του κατηγορούμενου κατά τη διεξαγωγή της”. Εντέλει, η λήψη γενετικού υλικού χωρίς τη συναίνεση του κατηγορουμένου, προσβάλλει τον οφειλόμενο σεβασμό στη γενετική ταυτότητα του προσώπου (άρθρο 5 παρ. 5 Σ), η οποία συνίσταται στον αυτόνομο έλεγχο του προσώπου στα γενετικά του χαρακτηριστικά και την προστασία του από αυθαίρετες επεμβάσεις στη γενετική του ιδιοσυστασία.

 

αστυνομική βία

Μέλος

Newsletter