«REACT»: Στοιχεία από την υλοποίηση του προγράμματος παροχής νομικής συμβουλευτικής κατά το Α’ τρίμηνο 2017

Στοιχεία από την υλοποίηση του προγράμματος παροχής νομικής συμβουλευτικής κατά το Α’ τρίμηνο 2017

«REACT»

Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki

[Συνεργασία Βοηθείας Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη]

6/4/2017

 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συμμετέχει στη δράση  νομικής συμβουλευτικής σε πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του συνεργατικού προγράμματος  «REACT»  (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) (http://www.react-thess.gr). Το πρόγραμμα υλοποιείται με την χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί άσυλο και μετεγκατάσταση, με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 

Οι εταίροι του σχήματος είναι:

 • ο Δήμος Θεσσαλονίκης (ως εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες),
 • ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών,
 • ο Δήμος Καλαμαριάς,
 • η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης – ΧΑΝΘ,
 • η οργάνωση PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας,
 • η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική οργάνωση υποστήριξη νέων,
 • το Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων (ΕΣΠ), και
 • η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ),

 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχουν αναλάβει:

 • Την νομική ενημέρωση και συμβουλευτική τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, σχετικά με:
  • θέματα ασύλου (πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, δικαιώματα και υποχρεώσεις αιτούντων άσυλο, μετεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση, Κανονισμός Δουβλίνου)
  • νομικά ζητήματα που προκύπτουν στα πλαίσια της φιλοξενίας των ωφελουμένων και αφορούν την προσωπική τους κατάσταση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
 • Την διαμεσολάβηση μεταξύ αρμοδίων φορέων/ αρχών και των ωφελούμενων (π.χ. δήμοι, υπηρεσίες ασύλου, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες/δομές, κα.) και παραπομπές σε κατάλληλες δομές/ υπηρεσίες των ατόμων με ευαλωτότητα.

 

Ειδικότερα, κατά την ενημέρωση των ωφελουμένων, παρέχεται εξειδικευμένη ενημέρωση επί της προσωπικής και νομικής κατάστασης εκάστου μέλους της ωφελούμενης οικογένειας, και συγκεκριμένα:

Α. παρέχεται λεπτομερής ενημέρωση επί των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης/ μετεγκατάστασης, ανάλογα με την περίπτωση εκάστου μέλους:

–          δικαιώματα, υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών Ασύλου,

–          ακολουθούμενη διαδικασία,

–          χρονικά πλαίσια ως την έκδοση απόφασης,

–          δικαιώματα αιτούντος άσυλο στην Ελλάδα (δικαιώματα εργασίας/ πρόσβασης στην υγεία και εκπαίδευση) και νομική συνδρομή στην κοινωνική Υπηρεσία του προγράμματος σε περιπτώσεις αδυναμίας /δυσκολίας πρόσβασης στα δικαιώματα,

–          δικαιώματα αιτούντος άσυλο με δελτίο προκαταγραφής και νομική συνδρομή στην κοινωνική Υπηρεσία του προγράμματος σε περιπτώσεις αδυναμίας /δυσκολίας πρόσβασης στα δικαιώματα εργασίας, εκπαίδευσης και υγείας με επίσκεψη επιτόπου στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Δομές.

–          δικαιώματα αιτούντος άσυλο με δελτίο πλήρους καταγραφής και νομική συνδρομή στην κοινωνική Υπηρεσία του προγράμματος σε περιπτώσεις αδυναμίας /δυσκολίας πρόσβασης στα δικαιώματα,

–          δικαιώματα αιτούντος άσυλο με απόφαση μετεγκατάστασης,

–          δικαιώματα αιτούντος άσυλο με απόφαση οικογενειακής επανένωσης,

–          ανάλυση των νομικών δυνατοτήτων που έχει ο ωφελούμενος μετά την παραλαβή της απόφασης μετεγκατάστασης/ οικ. επανένωσης 

 

        Β. παρέχεται λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενοίκων στα διαμερίσματα του προγράμματος – συμπληρωματικά προς την ενημέρωση υποδοχής. Γίνεται εκτενής αναφορά σε ώρες κοινής ησυχίας, κανόνες καλής συμπεριφοράς γειτνίασης, κανόνες χρήσης κοινόχρηστων χώρων και ενημερώνεται ο ωφελούμενος ότι διαθέτει νομική συνδρομή σε περίπτωση ρατσιστικής/ εχθρικής και γενικά διακριτικής κοινωνικής αντιμετώπισης.

         Γ. Παρέχεται ενημέρωση περί της ελληνικής νομοθεσίας ενδοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης.

          Δ.  Αναλαμβάνεται η παρακολούθηση του φακέλου του εξυπηρετούμενου στην Υπηρεσία Ασύλου. Ανάλογα την περίπτωση, ο/η νομικός φροντίζει για την διόρθωση και ενημέρωση της προσωπικής κατάστασης του αιτούντος σε περίπτωση γέννησης/ ονοματοδοσίας τέκνου, απώλειας δελτίου, διόρθωσης λανθασμένων στοιχείων δελτίων, σύνταξης αιτήσεων επίσπευσης λόγω ασθένειας αιτούντος ή αποδέκτη αίτησης μετεγκατάστασης/ οικογενειακής επανένωσης.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος (με ανανέωση ως 31.12.2017), προβλέπεται επίσης η δημιουργία 620 θέσεων υποδοχής και προσωρινής στέγασης σε μισθωμένα διαμερίσματα, 40 σε φιλοξενούσες οικογένειες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και 28 στο Φιλοξενείο οικογενειών αιτούντων άσυλο.

Ήδη έχουν εκμισθωθεί και λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας 92 διαμερίσματα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης εκ των οποίων χρησιμοποιούνται τα 61 διαμερίσματα. Οι θέσεις που το πρόγραμμα REACT έχει αναλάβει σήμερα είναι 527 και εκ των θέσεων αυτών καλύπτονται 335. Συνολικά, δε, έως σήμερα, 478 ωφελούμενοι έχουν εξυπηρετηθεί ή εξυπηρετούνται από το πρόγραμμά μας.

 

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου  – Μαρτίου 2017, έχουν πραγματοποιηθεί:

– 109 Ραντεβού νομικής συμβουλευτικής ή παρακολούθησης υπόθεσης με ωφελούμενους

– 207 Τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορείς, ΜΚΟ, Υπηρεσίες

– 11 Μεταβάσεις στην Υπηρεσία Ασύλου Θεσσαλονίκης

-2  Ηλεκτρονικές επικοινωνίες με την Υπηρεσία ασύλου

 

Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, υλοποιηθήκαν από τον διερμηνέα, εκτός των διερμηνειών κατά τις νομικές συναντήσεις:

        –    24 συνοδείες ωφελούμενων στον κεντρικό Δήμο / αρχές /υπηρεσίες / φορείς

        –    15 συνοδείες σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

        –    4 συνοδείες σε Οδοντίατρο

        –   7 συνοδείες σε διαμερίσματα

–    9 υποδοχές

 

Δείτε τα συγκεντρωτικά αποτέλεσμα του έργου (περίοδος Σεπτέμβριος – Μάρτιος 2017) στον επισυναπτόμενο πίνακα

*υποσημείωση: τα άτομα του Φιλοξενείου δεν αποτελούν ωφελούμενους της νομικής Υπηρεσίας

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ

 

REACT

Μέλος

Newsletter