Κατηγορία: Αρθρογραφία

Η ψήφος είναι ελληνική…

Toυ Αντώ­νη Σπά­θη*

Με την τρο­πο­λο­γία που κα­τα­τέ­θη­κε α­πό τον υ­πουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών κ. Μι­χε­λά­κη, με την ο­ποία α­φαι­ρεί­ται ο­ρι­στι­κά το δι­καίω­μα ψή­φου α­πό τους νό­μι­μα δια­μέ­νο­ντες με­τα­νά­στες

Περισσότερα

Για τον Σαχζάτ Λουκμάν

της Ελένης Τάκου*

«Αυτοί που σκότωσαν χθες, επί τρία χρόνια έκαναν προπόνηση στα κορμιά των μεταναστών που μας τους έφερναν εδώ τραυματισμένους

Περισσότερα

Δικαιώματα σε κίνδυνο

Η οικονομική κρίση έφερε νέες διαστάσεις στη γραμμική πρόοδο με την οποία αντιλαμβανόμασταν την εξέλιξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και γενικότερα της κοινωνικής ευημερίας.

Περισσότερα

Μέλος

Newsletter