Κατηγορία: Αρθρογραφία

Very Important Prisoners και ελληνικές φυλακές

Το τελευταίο εξάμηνο σε δύο περιπτώσεις τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν στις υποθέσεις έκδοσης διάσημων καταζητούμενων από τις ελληνικές αρχές που εξετάστηκαν από Λονδρέζικα δικαστήρια

Περισσότερα

Η ψήφος είναι ελληνική…

Toυ Αντώ­νη Σπά­θη*

Με την τρο­πο­λο­γία που κα­τα­τέ­θη­κε α­πό τον υ­πουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών κ. Μι­χε­λά­κη, με την ο­ποία α­φαι­ρεί­ται ο­ρι­στι­κά το δι­καίω­μα ψή­φου α­πό τους νό­μι­μα δια­μέ­νο­ντες με­τα­νά­στες

Περισσότερα

Για τον Σαχζάτ Λουκμάν

της Ελένης Τάκου*

«Αυτοί που σκότωσαν χθες, επί τρία χρόνια έκαναν προπόνηση στα κορμιά των μεταναστών που μας τους έφερναν εδώ τραυματισμένους

Περισσότερα

Μέλος

Newsletter