Εκδόσεις

Η Ιθαγένεια στην Πράξη – Έκθεση Προτάσεων

Η Ιθαγένεια στην Πράξη – Έκθεση Προτάσεων

Έπειτα από δύο χρόνια διαρκούς έρευνας, καταγραφής και ουσιαστικών παρεμβάσεων στη διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας στη χώρα μας, δημοσιεύουμε την Τελική Έκθεση. Το κείμενο Η Ιθαγένεια στην Πράξη – Έκθεση Προτάσεων επιχειρεί να συγκεντρώσει την εμπειρία παρακολούθησης του νέου συστήματος πολιτογράφησης συνολικά και να συνθέσει τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από τις επιμέρους δράσεις του έργου κατά τη διάρκεια των δύο ετών.

Περισσότερα

Έκθεση Καλών Πρακτικών των Ευρωπαϊκών Χωρών στη Διαδικασία Πολιτογράφησης

Έκθεση Καλών Πρακτικών των Ευρωπαϊκών Χωρών στη Διαδικασία Πολιτογράφησης

Η Έκθεση Καλών Πρακτικών των Ευρωπαϊκών Χωρών στη Διαδικασία Πολιτογράφησης επιδιώκει να αποτιμήσει τη διοικητική διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας στην Ελλάδα και να εντοπίσει τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης με γνώμονα καλές πρακτικές των ευρωπαϊκών χωρών με παρόμοια διοικητικά ζητήματα. Παράλληλα, προχωρά σε συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς θα μπορούσαν αυτές οι καλές πρακτικές να βρουν εφαρμογή στην περίπτωση της Ελλάδας, με προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στην ασφάλεια δικαίου και την ισότητα των δικαιωμάτων.

Περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Νομικής Βοήθειας

Πρακτικός Οδηγός Νομικής Βοήθειας

Κατεβάστε εδώ τον πρακτικό οδηγό νομικής βοήθειας.

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε με σκοπό να δίνονται με απλό και κατανοητό τρόπο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το θεσμό της νομικής βοήθειας στους δικαιούχους και όλους τους ενδιαφερόμενους

Περισσότερα

Παρουσίαση του Βιβλίου “Διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας | Η αναγκαιότητα και τα οφέλη για τον πολίτη”

Παρουσίαση του Βιβλίου “Διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας | Η αναγκαιότητα και τα οφέλη για τον πολίτη”

 

Στη μελέτη αυτή, ο δημοσιογράφος Μηνάς Παπαγεωργίου πραγματοποιεί μία εις βάθος έρευνα, από τους αιώνες κυριαρχίας του Βυζαντίου μέχρι και σήμερα,

Περισσότερα

Τόμος Συνεδρίου «Η απαγόρευση των διακρίσεων στην πράξη»

Τόμος Συνεδρίου «Η απαγόρευση των διακρίσεων στην πράξη»

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις εισηγήσεις του Διεθνούς Συνεδρίου

Περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (1918-2013)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (1918-2013)

Δρ. Μιχάλης Μωραϊτίδης,  Ιστορικός , επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Περισσότερα

Υποβαθμίζοντας τα δικαιώματα: Το κόστος της λιτότητας στην Ελλάδα

Υποβαθμίζοντας τα δικαιώματα: Το κόστος της λιτότητας στην Ελλάδα

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

Περισσότερα

“Όλα μπορούν να λεχθούν” ή υπάρχουν “εκείνα που δεν λέγονται”

“Όλα μπορούν να λεχθούν” ή υπάρχουν “εκείνα που δεν λέγονται”

Το δίλημμα τίθεται με άλλους όρους οταν άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους για “εκείνα που δεν λέγονται”. Η δολοφονική επίθεση στο Charlie Hebdo συγκλόνισε τον κόσμο.

Περισσότερα

Mετανάστευση και Διεθνές Δίκαιο

Mετανάστευση και Διεθνές Δίκαιο

Μετανάστευση και Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επαγγελματικό εγχειρίδιο
Ανανεωμένη Έκδοση, 2014

Περισσότερα

Μέλος

Newsletter