Υπόθεση  Housein v Greece, 71825/11

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Υπόθεση  Housein v Greece, 71825/11 απόφαση της 24.10.2013

 

Ο προσφεύγων, ανήλικος Αφγανός, κατά του οποίου διατάχθηκε η απέλαση, τελούσε υπό διοικητική κράτηση από κοινού με ενήλικες για διάστημα δύο μηνών στο Φυλάκιο Έβρου την περίοδο 2011, σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης και χωρίς καμία ειδική μέριμνα για την προώθησή του σε κατάλληλες δομές πρόνοιας. Η ΕλΕΔΑ κάλεσε τον κατά τόπον αρμόδιο εισαγγελέα να διατάξει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος και την ευημερία του ανηλίκου. Στη συνέχεια, η ΕλΕΔΑ κατέθεσε αντιρρήσεις κατά της κράτησης, οι οποίες απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης με το αιτιολογικό ότι ο ανήλικος ήταν επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της οργάνωσης ΑΡΣΙΣ.

Το ΕΔΔΑ, κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς της ΕλΕΔΑ, έκρινε ότι παραβιάστηκε το άρθρο 5 παρ. 1 ΕΣΔΑ, καθώς, παρά τις αντίθετες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ο αιτών κρατήθηκε ως ασυνόδευτος ανήλικος για διάστημα σχεδόν δύο μηνών, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου αυτού σε κέντρο κράτησης ενηλίκων. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η απόφαση κράτησης του αιτούντος έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη το καθεστώς του ως ασυνόδευτου παιδιού και σημείωσε ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού επιτρέπει την κράτηση ενός παιδιού μόνο ως έσχατη λύση. Ακόμη, διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 4 ΕΣΔΑ καθώς το Διοικητικό Δικαστήριο απέτυχε να ελέγξει την νομιμότητα της διοικητικής κράτησης σύμφωνα με το (αναθεωρημένο) άρθρο 76 παρ. 4 του ν. 3386/2005.

 

 

 

Φωτογραφία: Latvian Foreign Ministry – https://flic.kr/p/LN4eNx

Μέλος

Newsletter