Υπόθεση  Al Mufti v Greece, 33371/15

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Υπόθεση  Al Mufti v Greece, 33371/15, έχει κοινοποιηθεί

 

Ο προσφεύγων, ιρακινής καταγωγής, κρατήθηκε ως υπό απέλαση αλλοδαπός και ως αιτών άσυλο σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, χωρίς να έχει πληροφορηθεί σε γλώσσα που κατανοεί τους λόγους κράτησής του και τα δικαιώματά του. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρώσει τις διαδικασίες ταυτοποίησης, οι αρχές επικαλούνταν ότι δεν γνωρίζουν τα στοιχεία του. Η ΕλΕΔΑ κατέθεσε αντιρρήσεις ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αιτούμενη την παύση της κράτησής του και την επιβολή εναλλακτικού της κράτησης μέτρου, οι οποίες απορρίφθηκαν.

Η προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ εγείρει τα εξής ζητήματα:

·         Παραβίαση του Άρθρου 3 ΕΣΔΑ, σχετικά με τις εναλλασσόμενες απαράδεκτες συνθήκες κράτησης.

·         Παραβίαση του Άρθρου 5 ΕΣΔΑ παρ. 1, σχετικά με τη μη νομιμότητα της κράτησης, καθώς δεν εξαντλήθηκαν άλλα μέτρα ασφαλείας και δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπό του προσφεύγοντος λόγοι κράτησης.

·         Παραβίαση του Άρθρου 5 ΕΣΔΑ παρ. 4, σχετικά με την ανεπάρκεια ενδελεχούς δικαστικού ελέγχου ως προς την κράτηση.

·         Παραβίαση του Άρθρου 13 ΕΣΔΑ, για την απουσία αποτελεσματικού ένδικου μέσου για την άρση της κράτησης.

 

 

Φωτογραφία: Latvian Foreign Ministry – https://flic.kr/p/LN4eNx 

Μέλος

Newsletter