Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους

Το έργο με τίτλο «Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους» αφορούσε υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους, παρεμβαίνοντας στην αναγνώριση, καταγραφή και αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, που αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

  1. Αναγνώριση και καταγραφή,
  2. Πρωτογενής ιατρική υποστήριξη,
  3. Πρωτογενής νομική στήριξη/συνοδεία,
  4. Διαρκής ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
  5. Νομική εκπροσώπηση των θυμάτων, και
  6. Παραγωγή έκθεσης αποτελεσμάτων και συστάσεων προς τις αρχές.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναγνώρισης, καταγραφής και αντιμετώπισης των ρατσιστικών εγκλημάτων, που λειτούργησε υπό την αιγίδα του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (rvrn.org), με δύο βασικούς στόχους: 

α. την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα θύματα εγκλημάτων μίσους, και 

β. μέσω των υπηρεσιών αυτών, την ανάδειξη των διοικητικών, θεσμικών και νομικών προβλημάτων και την διατύπωση σχετικών συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

 

Οι φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είναι, εκτός από την  Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου:  

Γιατροί του Κόσμου
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
Colour Youth
ΜΕΤΑδραση
Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ

Μέσω του προγράμματος αυτού, οι συμμετέχοντες φορείς  παρείχαν στα θύματα εγκλημάτων μίσους νομική στήριξη/συνοδεία, παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης,  ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική εκπροσώπηση.   

Οι υπηρεσίες του έργου παρέχονταν ανώνυμα και δωρεάν, σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Το φυλλάδιο του Προγράμματος εδώ.

Το έργο είχε διάρκεια 18, 5 μήνες και υλοποιήθηκε από 17/10/2014 – 30/04/2016. 

Τα τελικά αποτελέσματα του έργου εδώ

 

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» – Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.  Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

weareallcitizens.gr

 

 

Μέλος

Newsletter