Υπηρεσία παροχής νομικής συμβουλευτικής στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου «REACT» – Στοιχεία Β’ τριμήνου 2017

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου παρέχει υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής σε πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του συνεργατικού έργου  «REACT»   (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) (http://www.react-thess.gr). Το έργο υλοποιείται με την χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί άσυλο και μετεγκατάσταση, με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 

Οι εταίροι του σχήματος είναι:

ο Δήμος Θεσσαλονίκης (ως εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες),

ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών,

ο Δήμος Καλαμαριάς,

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης – ΧΑΝΘ,

η οργάνωση PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας,

η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική οργάνωση υποστήριξη νέων,

ενώ, από κοινού, τις νομικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει

το Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων (ΕΣΠ), και

η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

 

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχουν αναλάβει τα εξής καθήκοντα:

Την νομική ενημέρωση και συμβουλευτική τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, σχετικά με:

θέματα ασύλου (πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, δικαιώματα και υποχρεώσεις αιτούντων άσυλο, μετεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση, Κανονισμός Δουβλίνου)

νομικά ζητήματα που προκύπτουν στα πλαίσια της φιλοξενίας των ωφελουμένων και αφορούν την προσωπική τους κατάσταση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Την διαμεσολάβηση μεταξύ αρμοδίων φορέων/ αρχών και των ωφελούμενων (π.χ. δήμοι, υπηρεσίες ασύλου, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες/δομές, κα.) και παραπομπές σε κατάλληλες δομές/ υπηρεσίες των ατόμων με ευαλωτότητα.

Ειδικότερα, κατά την ενημέρωση των ωφελουμένων, παρέχεται εξειδικευμένη ενημέρωση επί της προσωπικής και νομικής κατάστασης εκάστου μέλους της ωφελούμενης οικογένειας, και συγκεκριμένα:

Α. παρέχεται λεπτομερής ενημέρωση επί των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης/ μετεγκατάστασης, ανάλογα με την περίπτωση εκάστου μέλους:

–          δικαιώματα, υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών Ασύλου,

–          ακολουθούμενη διαδικασία,

–          χρονικά πλαίσια ως την έκδοση απόφασης,

–          δικαιώματα αιτούντος άσυλο στην Ελλάδα (δικαιώματα εργασίας/ πρόσβασης στην υγεία και εκπαίδευση) και νομική συνδρομή στην κοινωνική Υπηρεσία του προγράμματος σε περιπτώσεις αδυναμίας /δυσκολίας πρόσβασης στα δικαιώματα,

–          δικαιώματα αιτούντος άσυλο με δελτίο προκαταγραφής και νομική συνδρομή στην κοινωνική Υπηρεσία του προγράμματος σε περιπτώσεις αδυναμίας /δυσκολίας πρόσβασης στα δικαιώματα εργασίας, εκπαίδευσης και υγείας με επίσκεψη επιτόπου στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Δομές.

–          δικαιώματα αιτούντος άσυλο με δελτίο πλήρους καταγραφής και νομική συνδρομή στην κοινωνική Υπηρεσία του προγράμματος σε περιπτώσεις αδυναμίας /δυσκολίας πρόσβασης στα δικαιώματα,

–          δικαιώματα αιτούντος άσυλο με απόφαση μετεγκατάστασης,

–          δικαιώματα αιτούντος άσυλο με απόφαση οικογενειακής επανένωσης,

–          ανάλυση των νομικών δυνατοτήτων που έχει ο ωφελούμενος μετά την παραλαβή της απόφασης μετεγκατάστασης/ οικ. επανένωσης 

 

        Β. παρέχεται λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενοίκων στα διαμερίσματα του προγράμματος – συμπληρωματικά προς την ενημέρωση υποδοχής. Γίνεται εκτενής αναφορά σε ώρες κοινής ησυχίας, κανόνες καλής συμπεριφοράς γειτνίασης, κανόνες χρήσης κοινόχρηστων χώρων και ενημερώνεται ο ωφελούμενος ότι διαθέτει νομική συνδρομή σε περίπτωση ρατσιστικής/ εχθρικής και γενικά διακριτικής κοινωνικής αντιμετώπισης.

         Γ. Παρέχεται ενημέρωση περί της ελληνικής νομοθεσίας ενδοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης.

          Δ.  Αναλαμβάνεται η παρακολούθηση του φακέλου του εξυπηρετούμενου στην Υπηρεσία Ασύλου. Ανάλογα την περίπτωση, ο/η νομικός φροντίζει για την διόρθωση και ενημέρωση της προσωπικής κατάστασης του αιτούντος σε περίπτωση γέννησης/ ονοματοδοσίας τέκνου, απώλειας δελτίου, διόρθωσης λανθασμένων στοιχείων δελτίων, σύνταξης αιτήσεων επίσπευσης λόγω ασθένειας αιτούντος ή αποδέκτη αίτησης μετεγκατάστασης/ οικογενειακής επανένωσης.

 

Κατά το β’ τρίμηνο του 2017,  διάστημα Απριλίου  – Ιουνίου 2017, έχουν πραγματοποιηθεί:

– 97 Ραντεβού νομικής συμβουλευτικής ή παρακολούθησης υπόθεσης με ωφελούμενους

– 98 Τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορείς, ΜΚΟ, Υπηρεσίες

– 11 Μεταβάσεις στην Υπηρεσία Ασύλου Θεσσαλονίκης

– 60  Ηλεκτρονικές επικοινωνίες με την Υπηρεσία ασύλου

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται επίσης η δημιουργία θέσεων υποδοχής και προσωρινής στέγασης σε μισθωμένα διαμερίσματα, και σε φιλοξενούσες οικογένειες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Συνολικά, έως τον Σεπτέμβρη 2017, έχουν καλυφθεί 669 θέσεις.  Ήδη έχουν εκμισθωθεί και λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας 125 διαμερίσματα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης εκ των οποίων χρησιμοποιούνται τα 111 διαμερίσματα. Έχουν φιλοξενηθεί 657 άτομα σε διαμερίσματα και 12 σε φιλοξενούσες οικογένειες.

Είκοσι οχτώ (28) άτομα φιλοξενούνται επίσης  στο Φιλοξενείο οικογενειών αιτούντων άσυλο.

 

Δείτε τα συγκεντρωτικά αποτέλεσμα του έργου στον επισυναπτόμενο πίνακα.

*υποσημείωση: τα άτομα του Φιλοξενείου δεν αποτελούν ωφελούμενους της νομικής Υπηρεσίας

 

REACT

Μέλος

Newsletter