Υπηρεσία παροχής νομικής συμβουλευτικής στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου «REACT», στοιχεία Δ’ τριμήνου 2017

Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki

[Συνεργασία Βοηθείας Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη]

Στοιχεία Δ’ τριμήνου 2017

(Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017)

 

5/2/2018

 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου παρείχε υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής σε πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου  «REACT»  (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) (http://www.react-thess.gr). Το έργο υλοποιείται με την χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εταίροι του σχήματος είναι:

ο Δήμος Θεσσαλονίκης (ως εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες),

ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών,

ο Δήμος Καλαμαριάς,

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης – ΧΑΝΘ,

η οργάνωση PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας,

η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική οργάνωση υποστήριξη νέων, ενώ, από κοινού, τις νομικές υπηρεσίες είχαν αναλάβει

το Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων (ΕΣΠ), και

η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ).

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί άσυλο και μετεγκατάσταση, με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε αναλάβει τα εξής καθήκοντα:

Την νομική ενημέρωση και συμβουλευτική τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με 1 νομικό και 1 διερμηνέα, σχετικά με:

θέματα ασύλου (πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, δικαιώματα και υποχρεώσεις αιτούντων άσυλο, μετεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση, Κανονισμός Δουβλίνου)

νομικά ζητήματα που προκύπτουν στα πλαίσια της φιλοξενίας των ωφελουμένων και αφορούν την προσωπική τους κατάσταση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Την διαμεσολάβηση μεταξύ αρμοδίων φορέων/ αρχών και των ωφελούμενων (π.χ. δήμοι, υπηρεσίες ασύλου, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες/δομές, κα.) και παραπομπές σε κατάλληλες δομές/ υπηρεσίες των ατόμων με ευαλωτότητα.

 

Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2017,  διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν:

– 79 Ραντεβού νομικής συμβουλευτικής ή παρακολούθησης υπόθεσης με ωφελούμενους

– 93 Τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορείς, ΜΚΟ, Υπηρεσίες ή ωφελούμενους

– 38 Μεταβάσεις στην Υπηρεσία Ασύλου Θεσσαλονίκης για διεκπεραίωση υποθέσεων

– 54  Ηλεκτρονικές επικοινωνίες με την Υπηρεσία ασύλου για υποθέσεις ωφελουμένων

– 5 Υπομνήματα προς την Υπηρεσία Ασύλου

 

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία θέσεων υποδοχής και προσωρινής στέγασης σε μισθωμένα διαμερίσματα, και σε φιλοξενούσες οικογένειες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Συνολικά, έως τον Δεκέμβρη 2017, είχαν καλυφθεί 711 θέσεις από τις 779 σε 138 διαμερίσματα που έχουν εκμισθωθεί και λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης (Δ. Θεσσαλονίκης, Δ. Νεάπολης Συκεών και Δ. Καλαμαριάς). Επίσης, έχουν φιλοξενηθεί 25 άτομα σε φιλοξενούσες οικογένειες. Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων που έχουν φιλοξενηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται σε 1304 άτομα.

Δείτε τα συγκεντρωτικά αποτέλεσμα του έργου στον επισυναπτόμενο πίνακα (για το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017).

Συγκεντρωτικά Στοιχεία REACT 28_12_2017

 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ολοκλήρωσε την συμμετοχή της στο πρόγραμμα REACT στις 31/12/2017.

 

REACT

Μέλος

Newsletter