Υλοποίηση της 1ης συνάντησης εθνικού διαλόγου για τη μετανάστευση

Η πρώτη συνάντηση εθνικού διαλόγου για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και ευρεία συμμετοχή φορέων μεταναστών,  μη κυβερνητικών και δημόσιων οργανώσεων, καθώς και ερευνητών της μετανάστευσης το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2005 στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ. 
  

Τα συμπεράσματα και οι παρεμβάσεις-προτάσεις για τη μεταναστευτική πολιτική αναδείχθηκαν μέσα από μια ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση. Η ανάλυση σε βάθος και εύρος των προβλημάτων και των λύσεων προσανατολίστηκε στην προάσπιση  και την προαγωγή των δικαιωμάτων σε μια κοινή πορεία-προσπάθεια για τη διεκδίκηση και την ανάκτηση της  θεμελίωσης της πολιτικής στο δημοκρατικό κοινωνικό διάλογο, στις κοινωνικές ανάγκες και τη συμμετοχή. Τις επόμενες μέρες τα συμπεράσματα και οι προτάσεις πολιτικής θα δημοσιευθούν σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Εθνικός διάλογος για Μετανάστευση

Μέλος

Newsletter