Το πολιτικό άσυλο διώκεται

Η Διεθνής Αμνηστία και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζουν την εντεινόμενη ανησυχία τους διότι διερχόμαστε μια συγκυρία όπου με ισοπεδωτικό τρόπο όλες αδιακρίτως οι μορφές εναντίωσης σε τυραννικά καθεστώτα αποπολιτικοποιούνται στο όνομα των πολιτικών της ασφάλειας. Αποτέλεσμα είναι η κατ’ ουσίαν δίωξη του θεσμού του πολιτικού ασύλου.

Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια πρόδηλη σκλήρυνση της ευρωπαϊκής και ελληνικής στάσης απέναντι στους πρόσφυγες. Η συρρίκνωση των παραδοσιακών εγγυήσεων της διεθνούς προστασίας των προσφύγων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα είναι γεγονός το οποίο μόνο προσχηματικά οφείλεται στις αυξημένες, τελευταίως, ανησυχίες περί κρατικής ασφάλειας. Κύρια αιτία είναι ο φόβος των κυβερνήσεων απέναντι στο συνεχώς διογκούμενο φαινόμενο της μετανάστευσης και η προσπάθεια ελέγχου του με αμυντικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνοψίζονται στην εντατικοποίηση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και στην αποδέσμευση των κρατών, κατά τη διαπραγμάτευση του μελλοντικού νομικού πλαισίου για το άσυλο, από νομικής φύσεως υποχρεώσεις, οι οποίες μέχρι τώρα στένευαν τα όρια της διακριτικής τους ευχέρειας όσον αφορά την απόφαση για χορήγηση ή μη του καθεστώτος του πρόσφυγα. Στην ελληνική Πολιτεία, η συρρίκνωση των εγγυήσεων γίνεται φανερή με την υιοθέτηση μέτρων που δυσχεραίνουν έως καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, όπως η απαγόρευση πρόσβασης των δικηγόρων στους χώρους κράτησης των παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των μέσων για την επικοινωνία του κρατούμενου αλλοδαπού με τον έξω κόσμο, καθώς επίσης και οι συνεχείς αναβολές της επίσημης παραλαβής αιτημάτων ασύλου με τον εφοδιασμό των αιτούντων άσυλο με πρόχειρα έγγραφα χωρίς καμία νομική ισχύ. Η επίκληση από τη διοίκηση του μεγάλου αριθμού καταχρηστικών αιτήσεων ασύλου δεν είναι νόμιμη αιτιολογία για την υιοθέτηση των παραπάνω μέτρων, τα οποία αποτελούν καταστρατήγηση των διατάξεων της Σύμβασης της Γενεύης.

Παράλληλα, είναι συνεχή τα εμπόδια που οι αστυνομικές αρχές παρεμβάλλουν στην αρωγή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προς τους αιτούντες άσυλο που κρατούνται, και πάλι κατά παράβαση των διεθνών μας υποχρεώσεων, αλλά και στην απλή πρόσβαση των Οργανώσεων αυτών στους χώρους κράτησης. Πολλές πληροφορίες εξάλλου, συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι οι αστυνομικές αρχές καταστρατηγούν τα διεθνώς προβλεπόμενα για την πρόσβαση στις διαδικασίες αίτησης και χορήγησης ασύλου. Οι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις από την πλευρά των αρχών ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτελούν παρά τυπικές προσχηματικές απαντήσεις και δεν μπορούν να διασκεδάσουν τη γενικότερη εικόνα. Επιπλέον, οι συνεχείς επικλήσεις της «κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής» δεν αποτελούν σοβαρή δικαιολογία. Στην προστασία των δικαιωμάτων, η κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τον σεβασμό των διεθνών κανόνων και καμία «ευρωπαϊκή» πολιτική δεν παραμερίζει τις υποχρεώσεις της.

Το δελτίο αυτό αποδελτιώνει τις βασικές θέσεις των δύο οργανώσεων σε εκδήλωση που έγινε στις 5 Μαΐου 2003 στην Αθήνα με θέμα «Το πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα στη σκιά της 11ης Σεπτεμβρίου και της επίθεσης στο Ιράκ».

 

φωτογραφία: Kate Ausburn

 

άσυλο, μετανάστευση

Μέλος

Newsletter