ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 3838/2010

του Δημήτρη Χριστόπουλου* 


Αν το 2010 δεν ήταν η χρονιά που επισήμως η Ελλάδα βυθίζονταν στη μεγαλύτερη κρίση χρέους της νεώτερης ιστορίας της, το «νέο της χρονιάς» σίγουρα θα ήταν η αλλαγή που επήλθε στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με το νόμο 3838/2010. Ο δημόσιος διάλογος που προκλήθηκε με τον νόμο αυτό (το Μάρτιο του ’10) ήταν εξάλλου και ο τελευταίος που αυτόνομα απασχόλησε την ελληνική γνώμη και πολιτικό σύστημα χωρίς να έχει σχέση με το περιώνυμο «μνημόνιο» το οποίο έκτοτε εύλογα μονοπωλεί τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται σχετικά με το μέλλον της χώρας.   

Πατήστε εδώ για να δείτε την έκθεση

Μέλος

Newsletter