Το Δέντρο των Δικαιωμάτων

ΑΤΟΜΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
(άμεση προσβολή από όργανα του κράτους + τριτενέργεια)

 

1. Απαγόρευση των διακρίσεων/Αρχή της ισότητας 

 1. Από την διοίκηση
 2. Στο δημόσιο χώρο
 3. Στην εργασία
 4. Στην απονομή της δικαιοσύνης
 5. Στην ισότητα αντρών γυναικών, συζύγων
 6. Στην θρησκευτική ελευθερία

2. Δ στην ζωή/ Δ στην ασφάλεια

 1. Αστυνομική βία
 2. Βία, ρατσιστική βία
 3. Υποχρέωση του κράτους να τιμωρεί τον ένοχο/ Πρόσβαση στη δικαιοσύνη-συνενωση με δικαιοσύνη παρακάτω.

3. Δ στην ανάπτυξη της προσωπικότητας

 1. Αυτοπροσδιορισμός

4. Προστασία από καταστάσεις δουλείας και υποχρεωτικής εργασίας

 1. Trafficking
 2. Αντιρρησίες συνείδησης

5. Δ στο να μη υφίσταται κανείς βασανιστήριο, υποτιμητική ή απάνθρωπη μεταχείριση

 1. Προστασία από την αυθαίρετη συμπεριφορά αστυνομικών κατά την   προσαγωγή-κράτηση και στο δημόσιο χώρο
 2. Συνθήκες κράτησης
 3. Ψυχιατρική κράτηση

6. Δ στην μη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας 

 1. Ποινική διαδικασία
  i. Προσωρινή κράτηση (βλ. και κρατούμενοι)
  ii. Αποτελεσματικά ένδικα μέσα
 2. Διοικητική διαδικασία
  i. Κράτηση με σκοπό την απέλαση
  ii. Κράτηση κατά την εξέταση ασύλου

7. Ελευθερία της έκφρασης

 1. Μέσα από τα ΜΜΕ/νέες τεχνολογίες
 2. Τέχνης και επιστήμης

8. Θρησκευτική ελευθερία 

 1. Έκφρασης πίστης
 2. Διασφάλισης της λατρείας
 3. Υποχρέωση θετικής παρέμβασης του κράτους
 4. Αντιρρησίες συνείδησης

9. Δ στην ιδιοκτησία

 1. Απαλλοτρίωση
 2. Αναλογική φορολόγηση
 3. Δικαίωμα πρόσβασης στα κοινά πράγματα/ομότιμες σχέσεις

10. Δ σε δίκαιη δίκη 

 1. Καμία ποινή χωρίς νόμο
 2. Δίκη από ανεξάρτητο δικαστήριο
 3. Εκδίκαση σε εύλογο χρονικό διάστημα
 4. Δ στην ισοπλία
 5. Αιτιολόγηση απόφασης
 6. Αποτελεσματικά ένδικα μέσα
 7. Δ στην πληροφόρηση σε κατανοητή γλώσσα για την κατηγορία/διαδικασία
 8. Δ στην έφεση

11. Προστασία του απορρήτου 

12. Δ στην οικογενειακή ζωή ή Δ της οικογένειας, μητέρας και παιδιού για προστασία 

13. Δ στο άσυλο της κατοικίας 

14. Δ στην ελεύθερη μετακίνηση 

 1. Είσοδος-έξοδος από την χώρα
 2. Πρόσβαση στον δημόσιο χώρο

15. Δ του συνεταιρίζεσθαι / ένωση προσώπων

16. Δ του εκλέγειν 

17. Δ του εκλέγεσθαι 

18. Πρόσβαση στην ιθαγένεια 

 1. με την γέννηση/φοίτηση σε σχολείο
 2. με πολιτογράφηση

19. Δ στην προστασία του περιβάλλοντος 

 1. Συντελεστές δόμησης
 2. Προστασία από την ρύπανση

20. Δ στην υγεία 

 1. Πρόσβαση σε δομές υγείας
 2. Κοινωνική ασφάλιση
 3. Πρόληψη
 4. Ψυχική Υγεία
 5. Εξάρτηση

21. Δ στην απόλαυση κοινωνικών υπηρεσιών

22. Δ στην εκπαίδευση 

 1. Πρόσβαση
 2. Ποιότητα, υποδομή, διδακτικό προσωπικό
 3. Διδασκαλία θρησκευτικών

23. Δ στην εργασία 

 1. Δ στην απεργία
 2. Δημιουργία θέσεων εργασίας
 3. Επίδομα ανεργίας
 4. Συνθήκες εργασίες, υγεία και ασφάλεια
 5. Αναλογικότητα στην αμοιβή, δίκαιη αμοιβή
 6. Προστασία παιδιών/γυναικών
 7. Στην συνδικαλιστική ελευθερία/συνδικαλιστική διαπραγμάτευση
 8. Δ στον επαγγελματικό προσανατολισμό
 9. Δ στην επαγγελματική εκπαίδευση

24. Δ στην αξιοπρεπή διαβίωση

 1. Ελάχιστο εισόδημα
 2. Δ στην κατοικία

 

*Ειδικές κατηγορίες

 1. Μετανάστες
  Νομιμοποίηση
  Ελευθερία μετακίνησης-διαμονής
  Κράτηση
  Απέλαση
  Ιθαγένεια
  Εκπαίδευση
 2. Ομογενείς
  Ισότητα στο Δ στην εργασία, κατοικία
  Ιθαγένεια
  Εκπαίδευση
 3. Πρόσφυγες
  Δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση
  Δικαίωμα στην εργασία
 4. Αιτούντες άσυλο
  Κράτηση
  Δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση
  Δικαίωμα στην εργασία
 5. Τσιγγάνοι
  Δικαίωμα στην κατοικία
  Κοινωνική μέριμνα
  Εκπαίδευση
  Δικαίωμα στην μετακίνηση
 6. Μειονότητα της Θράκης
  Στην μειονοτική εκπαίδευση
  Αυτοδιαχείριση σχολείων
  Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  Στην διαχείριση των βακουφίων
  Μουφτής
  Δικαίωμα στην ένωση προσώπων
 7. Ανήλικοι
  Προστασία από βία
  Προστασία από έκθεση σε κίνδυνο
  Τράφικιν
  Δ στην εκπαίδευση
  Απονομή δικαιοσύνης (το «κεκλεισμένων των θυρών» έχει 2 όψεις : α) προστασία αλλά και β) ενίοτε απόλυτη αυθαιρεσία και δικονομική αταξία στην πράξη).
 8. LGBT
  Σύμφωνο συμβίωσης
  Υγεία
  Αξιοπρέπεια
 9. Γυναίκες
  Προστασία από βία
  Προστασία από έκθεση σε κίνδυνο
  Trafficking
  Ισότητα
 10. Άτομα με ειδικές Ανάγκες
  Κοινωνική πρόνοια
  Πρόσβαση στον δημόσιο χώρο
  Ισότητα
  Εργασία
  Εκπαίδευση/κατάρτιση
 11. Κρατούμενοι
  Προσωρινά κρατούμενοι
  Εξαρτημένοι
  Γυναίκες
  Συνθήκες κράτησης
  Πολιτικά δικαιώματα
  Κατάρτιση
  Υγεία

*Δια-δικαιωματικός έλεγχος ως προς την εναρμόνιση/παραβίαση διεθνών συμβάσεων και ενωσιακού δικαίου, ή μέσα από την νομολογία διεθνών οργάνων ελέγχου.

 

Μέλος

Newsletter