Τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης ζητούν καλύτερη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η Πολιτεία το θέλει;

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2018

 

Είναι γνωστό πως οι μαθητές των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων της Θράκης λαμβάνουν εκπαίδευση, ως προς την ελληνική γλώσσα,  μέσω των ειδικών βιβλίων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του  Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων.

Επίσης, χρόνια απαίτηση των γονέων είναι η διανομή των βιβλίων Ελληνικής Γλώσσας που διδάσκονται στα υπόλοιπα  δημοτικά σχολεία της Ελλάδας, και στα Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, τα ήδη διδασκόμενα βιβλία, που έχουν εισαχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Μειονοτικών Σχολείων πριν από μια  εικοσαετία περίπου, σήμερα πλέον δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης εκπαίδευσης που θα οδηγήσει στη σωστή και καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά τους.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε δύο εγκυκλίους σχετικά με το θέμα, την με αριθμ.  πρωτ. 148133/H2/10-09-2018 και την με αριθμ. πρωτ: 156007/H2 Εγκύκλιο. Με την πρώτη, άφησε στην κρίση του κάθε εκπαιδευτικού την χρήση των βιβλίων των υπολοίπων δημόσιων σχολείων, ενώ με την δεύτερη, προέβλεψε ότι τα βιβλία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικό-υποστηρικτικό υλικό στα Μειονοτικά Σχολεία. Κατόπιν των εγκυκλίων αυτών, οι γονείς κάποιων σχολείων αποφάσισαν να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο μέχρι την αλλαγή της στάσης του Υπουργείου. Την ώρα αυτή,  περίπου 40 δημοτικά  σχολεία δεν λειτουργούν στην Θράκη.

Η αρχή της ισότητας στην εκπαίδευση είναι, και πρέπει να είναι, αναπόσπαστο μέρος ενός κράτους δικαίου. Οι διαφοροποιήσεις, ιδίως σε ένα  σοβαρό θέμα όπως η εκπαίδευση, μπορεί να είναι αποδεκτές, μόνο αν υιοθετηθούν στο πλαίσιο μιας κάποιου είδους “θετικής διάκρισης” υπέρ μειονεκτούντων ομάδων, εφόσον βέβαια υπάρχει απαίτηση προς τούτο, από τις ίδιες αυτές ομάδες. Εν προκειμένω, οι γονείς των μαθητών των Μειονοτικών Σχολείων δεν ζητάνε αυτό, αλλά το υπό άλλες συνθήκες αυτονόητο. Δηλαδή, την πραγματοποίηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία τους, με τα ίδια βιβλία που διδάσκονται όλα τα υπόλοιπα ελληνόπουλα.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θεωρεί εύλογη την απαίτηση αυτή και καλεί το Υπουργείο Παιδείας,  στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς αλλά και με τους γονείς των σχολικών μονάδων,  να λάβει άμεσα εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα καθιερώσουν μια σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία στα μειονοτικά σχολεία που θα διευκολύνει την επί ίσους όρους προετοιμασία των μαθητών στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης.                                                                                                                  

 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

3/10/2018

 

 

μειονότητες

Μέλος

Newsletter