«Τα δικαιώματα και η υπό επιτροπείαν Επιτροπή τους»

Δελτίο Τύπου για την ανεξαρτησία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να αλλάξει τη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου χωρίς να έχει προηγηθεί ευρύτερος δημόσιος διάλογος ή, έστω, συνεργασία με την ίδια την Επιτροπή, επιφέρει πλήγμα στην ανεξαρτησία της που είναι απαραίτητη για να γνωμοδοτεί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής δεν είχε κατά την ίδρυσή της πριν δύο δεκαετίες τη λογική της «εκπροσώπησης» και της συμμετοχής σε αυτήν των εξειδικευμένων φορέων που ασχολούνται με όλων των ειδών τα δικαιώματα. Ωστόσο σήμερα η διεύρυνση της Επιτροπής σε οργανώσεις Ρομά και ΛΟΑΤΚΙ θα ήταν ένα θετικό βήμα, εφόσον συνδυάζονταν με την προσθήκη και άλλων ομάδων/ θυμάτων διακρίσεων, όπως ιδίως μεταναστών, προσφύγων, προστασίας ανηλίκων, φυλακισμένων, ενδεχομένως οργανώσεις περιβάλλοντος κλπ. Αυτή η διεύρυνση θα μπορούσε με διαφάνεια και σοβαρότητα να επιτευχθεί με πρόταση της ίδιας της Επιτροπής ή με μια δημόσια διαβούλευση υπό την ευθύνη της Βουλής.

Αυτό που δεν συνάδει με τη θεσμική αποστολή της Επιτροπής, όπως κατοχυρώνεται και από τις «Αρχές των Παρισίων» που έχουν υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ, είναι να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό κυβερνητικό όργανο η σύνθεση του οποίου, ακόμα δε και το επιστημονικό προσωπικό του, οφείλει, κατά τα λεγόμενα του Υπουργού Δ. Τζανακόπουλου ενώπιον της Βουλής, να υπακούει στις ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές της συγκυρίας. Και τούτο όχι μόνο επειδή θα συνιστούσε ένα πολύ κακό προηγούμενο, καθώς με την ίδια λογική μια μελλοντική Κυβέρνηση θα νομιμοποιούνταν να τροποποιήσει εκ νέου τη σύνθεση της Επιτροπής σύμφωνα με τις δικές της «πολιτικές» προτιμήσεις. Αλλά και γιατί δεν είναι συμβατή με το Κράτος Δικαίου μια αντίληψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που επιλέγει τους μεν και αποκλείει τους υπολοίπους κατά το δοκούν, χωρίς κριτήρια και χωρίς διάλογο.

 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

3/4/2019

 

Μέλος

Newsletter