Σύντομη περιγραφή αποτελεσμάτων Έργου “Υποστηρικτικες, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους”

Φορείς: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Γιατροί του Κόσμου, ΜΕΤΑδραση, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, Colour Youth.

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, έχει καταγράψει από την αρχή της λειτουργίας του, τον Οκτώβριο 2011 μέχρι το 2013, 383 θύματα ρατσιστικής βίας. Ενώ μόνο για το έτος 2014, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε 81 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 100 θύματα .

Επιπλέον, όσον αφορά στα θύματα per se, βιώνουν έναν πολλαπλό αποκλεισμό: αφενός η έλλειψη υποστηρικτικών δομών οδηγεί σε δευτερογενή θυματοποίηση, αφετέρου η αδυναμία πρόσβασης στο σύστημα δικαιοσύνης ακυρώνει την ίδια την έννοια της έννομης προστασίας.

Σκοπός του εν λόγω Έργου ήταν να βελτιώσει την τραγικά ανεπαρκή πρόσβαση των θυμάτων εγκλημάτων μίσους σε ιατρικές, ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες, και να συνδράμει την πρόσβασή τους στο σύστημα δικαιοσύνης, ώστε να είναι σε θέση να ζητήσουν νομική επανόρθωση. Στόχος του Έργου ήταν η παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αναγνώρισης, καταγραφής και αντιμετώπισης των ρατσιστικών εγκλημάτων, με δύο βασικούς στόχους: α. την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα θύματα εγκλημάτων μίσους μέσω ενός συστήματος παραπομπών για διερμηνεία, πρωτογενή ιατρική, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη των θυμάτων, και β. μέσω των υπηρεσιών αυτών, την ανάδειξη των διοικητικών, θεσμικών και νομικών προβλημάτων και την διατύπωση σχετικών συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

Κατά τη διάρκεια των 18 μηνών, το εν λόγω Έργο ξεπέρασε τους στόχους του, καθώς οι φορείς που συμμετείχαν στην υλοποίηση του κατάφεραν να εντοπίσουν και να καταγράψουν 200 περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων και εγκλημάτων μίσους. Από τις 200 αυτές καταγραφές 52 άτομα έλαβαν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή συνοδεία, διερμηνεία, πρωτογενή ιατρική, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη. Τέλος, κατά τη διάρκεια των 18 μηνών, εκδικάστηκαν ή ορίστηκε δικάσιμος για 14 υποθέσεις.

Το Έργο «Υποστηρικτικές, Συνοδευτικές και Νομικές Υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους» χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο ήταν μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος ήταν το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέλος

Newsletter