Σύγχρονες προκλήσεις στο δίκαιο της Ελληνικής ιθαγένειας

Δείτε το βίντεο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και ο Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης».

  • Απόστολος Γεωργιάδης – ομότιμος καθηγητής, πρώην Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
  • Ζωή Παπασιώπη-Πασιά – καθηγήτρια ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
  • Χρήστος Ροζάκης – πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
  • Βασίλειος Σκουρής – Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την εκδήλωση συντόνισε ο Αντώνης Μανιτάκης, ομότιμος καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

 

Μέλος

Newsletter