Σχόλια – κριτικές παρατηρήσεις επί των διατάξεων και της εφαρμογής του Ν. 4375/2016

Κείμενο τεκμηρίωσης

Το κείμενο αυτό συντάχθηκε με σκοπό την κριτική κατανόηση του νέου κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την υποδοχή και τις διαδικασίες που αφορούν ασύλου και συναφή ζητήματα.

 

Δείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ

 

Μέλος

Newsletter