• Ελληνικά
  • Αγγλικά

Σχετικά με την υπόθεση της Μαρίας Εφίμοβα

12 Απριλίου 2018

 

Σήμερα, εξετάζεται η υπόθεση της εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί εναντίον της Μαρίας Εφίμοβα, πληροφοριοδότριας σε υποθέσεις διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από μαλτέζικη τράπεζα, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται πρόσωπα της ανώτερης πολιτικής ηγεσίας της Μάλτας καθώς και της οικογένειας του Πρωθυπουργού. Η κα Εφίμοβα κατηγορείται στη Μάλτα για υπεξαίρεση ενός ελάχιστου χρηματικού ποσού (5.000 ευρώ). Το γεγονός αυτό εγείρει ζητήματα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με τα έννομα αγαθά που τίθενται σε κίνδυνο εν προκειμένω και κυρίως το δικαίωμα στη ζωή της εκζητούμενης, λαμβάνοντας υπόψη τη δολοφονία της δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλίθια που ερευνούσε την υπόθεση αυτή τον περασμένο Οκτώβρη και στην οποία η κα Εφίμοβα έδινε πληροφορίες.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζει την ανησυχία της, καθώς σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η ενδεχόμενη έκδοσή της δεν προσφέρει επαρκή εχέγγυα δίκαιης δίκης στη Μάλτα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να παρέχονται οι απαιτούμενες εγγυήσεις από το κράτος έκδοσης, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας για όλα τα θεσμικά όργανα της Μάλτας, καθώς και η ανάγκη αντιμετώπισης της δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων βασικών δημόσιων ή εκλεγμένων οργάνων. Περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι ο ασαφής διαχωρισμός των εξουσιών στο μαλτέζικο κράτος συνεπάγεται έλλειψη της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και των αρχών επιβολής του νόμου. Το Πόρισμα της ως άνω Έκθεσης συνεπώς μας δημιουργεί εύλογες επιφυλάξεις για την επαρκή τήρηση των ουσιαστικών και διαδικαστικών εγγυήσεων δίκαιης δίκης της κας Εφίμοβα σε περίπτωση έκδοσής της στην Μάλτα.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, η απόφαση έκδοσης λαμβάνεται αποκλειστικά από τις δικαστικές αρχές των εμπλεκόμενων χωρών, χωρίς να υπεισέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες. Ως εκ τούτου, πρέπει να σταθμιστούν με προσοχή τόσο η πληρότητα και επάρκεια των εγγυήσεων δίκαιης δίκης στο εκζητούν κράτος όσο και το ζήτημα της διασφάλισης της ζωής και της σωματικής της ακεραιότητας σε μια υπόθεση που ήδη έχει υπάρξει μια δολοφονία.

 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

12/4/2018

Μέλος

Newsletter

© ΕΕΔΑ 2020

Powered by Advalue