Σχετικά με την τράπεζα θεμάτων πολιτογράφησης

Τον Οκτώβρη του 2020 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4375/2020, ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της απονομής ιθαγένειας και ειδικότερα στη διαδικασία πολιτογράφησης. Τη γραπτή εξέταση με θέματα από ειδική τράπεζα θεμάτων είχε εισάγει ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση ως λύση στα περιστατικά αυθαιρεσίας της προφορικής συνέντευξης, που αποτελούσε τον αποκλειστικό τρόπο διαπίστωσης συνδρομής των ουσιαστικών κριτηρίων ένταξης για την πολιτογράφηση αλλοδαπού μέχρι σήμερα. Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση της καινοτομίας αυτής επέτρεψε στη σημερινή κυβέρνηση να υιοθετήσει το σύστημα αυτό με τον σκοπό, όπως αποδεικνύει η τράπεζα θεμάτων που αναρτήθηκε τη περασμένη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, να δυσχεράνει δραστικά την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τους πολλούς αλλοδαπούς που την έχουν ζητήσει

Διαβάζοντας τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε θεματική ενότητα ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ότι το επίπεδο γνώσης που καλούνται να έχουν οι αιτούντες-σες είναι αφενός αδιανόητα υψηλό ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι αιτούντες-σες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που η γνώση τους ουδεμία σχέση έχει με το βαθμό ένταξης τους στην ελληνική κοινωνία. Η διαδικασία πολιτογράφησης δεν είναι πανελλήνιες εξετάσεις. Σκοπός της είναι να εντοπίσει την ένταξη των ανθρώπων και την εξοικείωσή τους με τη χώρα. Ο βαθμός δυσκολίας των ερωτήσεων καθιστά πρακτικά αδύνατη την επιτυχή εξέταση για την πλειοψηφία των αιτούντων που είναι αδύνατο να ανταποκριθεί επιτυχώς σε αυτό το επίπεδο εξέτασης. Θέτοντας το βαθμό δυσκολίας σε τόσο υψηλό επίπεδο ουσιαστικά καταδικάζονται οι αιτούντες σε αποτυχία και άρα σε μόνιμη αλλοδαπότητα

Αν ο στόχος του Υπουργείου είναι να ελαχιστοποιηθούν δραματικά οι πολιτογραφήσεις τότε με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη Τράπεζα Θεμάτων πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τον μαζικό αποκλεισμό των αιτούντων. Οποιονδήποτε άλλο στόχο που σχετίζεται με την ανάγκη ενσωμάτωσης των αλλοδαπών που βρίσκονται στην Ελλάδα και την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής απλώς τον καθιστά ακόμη δυσκολότερο. Αν όμως μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι που ζουν, κοινωνικοποιούνται, δουλεύουν και έχουν ενταχθεί στην Ελλάδα να αποκτήσουν τη δυνατότητα, με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, να γίνουν μια μέρα πολίτες του κράτους, αυτή η τράπεζα θεμάτων είναι συνταγή αποτυχίας.

Η τράπεζα θεμάτων πολιτογράφησης που δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι καταστροφική για την κοινωνική και πολιτειακή ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Γι’ αυτό η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θεωρεί ότι η παρούσα τράπεζα θεμάτων πρέπει να ανακληθεί.  

Μέλος

Newsletter