Σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του εκπαιδευτικού Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με έκπληξη παρακολουθεί την πειθαρχική διαδικασία που διενεργείται σε βάρος του εκπαιδευτικού Τζεμαλή Μηλιαζήμ, εξαιτίας αναρτήσεων με αντιρατσιστικό περιεχόμενο που του αποδίδονται σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ, αναπληρωτής εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη δράση του σε πολιτικό, κοινωνικό και συνδικαλιστικό επίπεδο καθώς έχει υπάρξει εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, υποψήφιος δήμαρχος και βουλευτής στην Ξάνθη, ενώ έχει πρωτοστατήσει στο κίνημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους πρόσφυγες.

Ο ανωτέρω εκπαιδευτικός καλείται σε απολογία από την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, κατηγορούμενος για αναξιοπρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά δημόσιου λειτουργού εκτός υπηρεσίας (άρθρο 107 παρ. 1 περ. ε’ του Ν. 3528/2007) – πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει μέχρι και την ποινή της οριστικής παύσης (άρθρο 109 παρ. 1 περ. η’ του Ν.3528/2007) – εξαιτίας δύο κοινοποιήσεων άρθρων με αντιρατσιστικό περιεχόμενο στο facebook, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξε κάποια επίσημη τουλάχιστον καταγγελία – εξ’ όσων έχουν γίνει γνωστά – σε βάρος του, και παρά το απαλλακτικό πόρισμα του ενεργήσαντος την προκαταρκτική εξέταση.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπενθυμίζει στην ελληνική πολιτεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 του Ν. 3528/2007 σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης, ενώ εκφράζει έντονη αγανάκτησή για το πρωτοφανές προηγούμενο που δημιουργείται για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους καθώς διευρύνεται η έκταση της εξουσίας άσκησης πειθαρχικού ελέγχου ακόμη και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις κρατικές αρχές που φέρονται να ελέγχουν αυτοβούλως λογαριασμούς χρηστών υπαλλήλων τους οδηγώντας τους αναγκαστικά σε αυτολογοκρισία. 

Μέλος

Newsletter