Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σας προσκαλεί στο συνέδριο που διοργανώνει με τίτλο:

Τα δικαιώματα σήμερα: τα κενά και οι προκλήσεις στην προστασία τους

1974-2024: 50 χρόνια μετά την κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Σάββατο, 25 Μαΐου 2024, 09:00-18:00

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αμφιθέατρο Αργυριάδη

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Πρόγραμμα Συνεδρίου ΕλΕΔΑ Ι 25.05.2024

Μέλος

Newsletter