Συνέδριο «Μεταναστευτικές διαδρομές: σχολικοί σταθμοί και ψυχοκοινωνικές αποσκευές»

Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

13-15 Δεκεμβρίου 2013
GrandHotel Palace
Μοναστηρίου 305–307, Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 549000)

Διοργάνωση: Δράση 6.2 “Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης”, του Έργου “Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών”, ΕΣΠΑ.

Με τη σύμπραξη και συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον για τη μετανάστευση, το σχολείο και την κοινωνική συνοχή, ενδιαφέρον που δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται διεθνώς. Με δεδομένες τις δημογραφικές αλλαγές στην Ελληνική κοινωνία και τις συνεχείς μετακινήσεις ομάδων μεταναστευτικού πληθυσμού, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις αποτελούν σημαντικά ζητήματα (και) για τις σχολικές κοινότητες (εκπαιδευτικοί, μαθητές και οικογένειές τους). Με την ευκαιρία της τριετούς εφαρμογής και ολοκλήρωσης της Πράξης και της Δράσης 6.2, τα Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΠΨΥ) διοργανώνουν τριήμερο Συνέδριο (13-15/12/2013) με διεθνή συμμετοχή γύρω από τα παραπάνω ζητήματα και δημοσιοποιούν την πορεία και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που έγιναν σε 105 δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα κατά την περίοδο 2010-2013. Το συνέδριο αποτελεί την αφορμή για την ανάπτυξη ενός διαλόγου απαραίτητου για τους μετανάστες, τόσο στις σχολικές τους τάξεις, όσο και στην κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας σήμερα. Για το λόγο αυτό πλαισιώνεται από οργανισμούς και φορείς που καταθέτουν τις εμπειρίες τους από τους χώρους συνάντησής τους με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. Οι οπτικές της ετερότητας αναπτύσσονται πολυσύνθετα μέσα από την επαγγελματική πρακτική ψυχολόγων και εκπαιδευτικών, την τριβή με τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, την έρευνα, την ισχύουσα νομοθεσία για την ιθαγένεια και τη μεταναστευτική πολιτική.
Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Παρασκευή 13/12/13
 
15:00 – 16:00: Εγγραφές
16:00 – 16:30: Χαιρετισμοί και έναρξη του συνεδρίου. Α. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, Σ. Παντελιάδου, Σ. Παρασκευόπουλος, Υπουργείο Παιδείας – Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ
16:30 – 18:30: Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης: Θεσμικό πλαίσιο, προϋποθέσεις και εφαρμογή στο σχολείο
Προεδρείο: Α. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη
Σ. Παντελιάδου: Πλαίσιο των Προγραμμάτων Ψυχολογικής Υποστήριξης στα ελληνικά πολυπολιτισμικά σχολεία.
Α. Γιοβαζολιάς: Διαπολιτισμικές Δεξιότητες των Ψυχολόγων σε Πολυπολιτισμικά Πλαίσια.
Μ. Υψηλάντης: Υλοποίηση Προγράμματος Ψυχολογικής Υποστήριξης στο διαπολιτισμικό σχολείο: Μία εμπειρική καταγραφή.
18:30 – 19:30: ΠροσκεκλημένηΟμιλία
Προεδρείο Ι. Μπίμπου
A. Phoenix: Migration, children’s wellbeing and schooling.
19:30 – 20:00: Διάλειμμα
20:00 – 21:30: Εργαστήριο: Μετανάστευση και κινηματογράφος: Πολιτισμικές ταυτότητες των παιδιών/ νέων στα/ με τα ΜΜΕ.  Ι. Μπίμπου – Νάκου & Δ. Παπαδόπουλος
 
 
Σάββατο 14/12/13
 
10:00 – 12:00: Οι οπτικές της ετερότητας: Ψυχοκοινωνική, νομική κοινοτική και πολιτική διάσταση
Προεδρείο: Κ. Αρβανίτης
Ι. Μπίμπου – Νάκου & Σ. Βερβερίδου: Τα πολυπολιτισμικά σχολεία ως ασφαλείς κοινωνικοί χώροι των παιδιών και των νέων: Δυνατότητες και προκλήσεις από την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ψυχολογικής Υποστήριξης.
Λ. Μπαλτσιώτης: Η διάκριση ομογενών – αλλογενών. Θεσμικές αποσαφηνίσεις και αποτίμηση των πολιτικών που ασκήθηκαν.
Ν. Γκιωνάκης: Ψυχική ανθεκτικότητα και κοινωνικό κεφάλαιο. Το παράδειγμα του σχεδίου δράσης “10/16”. Κέντρο Ημέρας Βαβέλ.
Μ. Δικαίου: Εμείς και οι Άλλοι στο πλαίσιο της κρίσης: Μια πολιτική κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση.   
12:00 – 13:00: Προσκεκλημένη Ομιλία 
Προεδρείο: Ι. Μπίμπου
Ρ. Παπαδόπουλος: Η έννοια του τραύματος σε πρόσφυγες: Ακούσια απώλεια οικείου χώρου. Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις.
13:00 – 13:30: Διάλειμμα
13:30 – 15:30: Αναστοχαστική πράξη και μετανάστευση: εποπτεία, πρόληψη, κανονιστικές επιλογές και “συμβιωτικό” σχολείο
Προεδρείο: Ε. Εκμεκτζιάν
Κ. Λιανού & Π. Χατζηλάμπου: Ζητήματα εποπτείας και πολιτισμική επάρκεια των ψυχολόγων στα σχολεία.
Θ. Χατζηπέμου: Διαθεματικά ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα πρόληψης της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών, με έμφαση στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας.
Γ. Τσιούκας: Οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο της μεταχείρισης αλλοδαπών.
Δ. Συρρή: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και μετανάστευση: Μια παρέα μαθητών σχολιάζει.
15:30 – 16:00: Διάλειμμα
16:00 – 18:00: Διεργασίες ένταξης στην μετανάστευση: από το παιδί και την οικογένεια στην πολιτική πρακτική
Προεδρείο: Φ. Αργυρούδη
Χ. Ασημόπουλος: Ψυχοκοινωνικές ανάγκες αλλοδαπών παιδιών και των οικογενειών τους: Η εμπειρία από τις παρεμβάσεις των Προγραμμάτων Ψυχολογικής Υποστήριξης στα σχολεία.
Α. Τάκης: Πατριωτισμός και 2η γενιά μεταναστών.
Ξ. Χρυσοχόου & Η. Διακολαμπριανού: Υποκειμενικό Αίσθημα Ευεξίας, απόψεις για πολυπολιτισμικότητα και πρόθεση για πολιτική συμμετοχή: Συγκριτική Μελέτη Ελλήνων Και Μεταναστών Εφήβων στην Ελλάδα και εφήβων στην Αυστραλία.
Σ. Πανταζή: 17 χρόνια με τους μετανάστες. Η εμπειρία της PRAKSIS.
16:00 – 18:00: Εργαστήριο: “Διαφορετικότητα στη σχολική καθημερινότητα”.  Ε. Παπαμιχαήλ
18:00 – 19:00: Προσκεκλημένη Ομιλία
Προεδρείο: Ι. Μπίμπου
Christina del Barrio: Adolescents of an immigrant origin living in Spain: sense of belonging and wellbeing at school.
 
 
Κυριακή 15/12/13
 
10:00 – 11:30: Προσκεκλημένες Ομιλίες
Προεδρείο: Ι. Μπίμπου
Μ. Ζεμπύλας: Οι πολιτικές του φόβου και της ενσυναίσθησης: Συναισθηματική αμφιθυμία σε “φιλοξενούμενα” παιδιά και οι λόγοι των νέων για τους μετανάστες στην Κύπρο (The politics of fear and empathy: Emotional ambivalence in ‘host’ children and youth’s discourses about migrants in Cyprus).
Ε. Παπαμιχαήλ: Οι λόγοι Ελλήνων – Κυπρίων εκπαιδευτικών σχετικά με την πολυμορφία και τον ρατσισμό: Δυνατότητες και Προκλήσεις για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Greek-Cypriot teachers’ discourses of diversity and racism: Opportunities and Challenges for Intercultural Education).
11:30 – 13:30: Ψυχική ανθεκτικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, εθνικές ταυτότητες και θεσμικές πρακτικές στην μετανάστευση
Προεδρείο: Δ. Αυγέρη
Φ. Μόττη – Στεφανίδη: Η προσαρμογή παιδιών μεταναστών και παλιννοστούντων μέσα από το πρίσμα του
μοντέλου της ψυχικής ανθεκτικότητας.
Κ. Τσιτσελίκης: Μετανάστες: μεταξύ δικαιωμάτων και αποκλεισμών.
 
Ε. Φίγγου & Α. Μπάκα: Στρατηγικές κοινωνικής ένταξης και ταυτότητες στο λόγο μεταναστών μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ε. Πασιά & Έ. Γελαστοπούλου: Ζητήματα αιτούντων διεθνή προστασία. Η εμπειρία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη.
13:30 – 14:30: Διάλειμμα
14:30 – 16:00: Από την εκπαίδευση στην εργασία: Προσδοκίες και συνεργασία για κοινωνική αλλαγή
Προεδρείο: Μ. Ζουγκός
Δ. Φιλιππάτου: Πλαίσιο συνεργασίας σχολικών ψυχολόγων και εκπαιδευτικών: Προκλήσεις και καλές πρακτικές.
Δ. Σακκά & Α. Ψάλτη: H έρευνα δράσης ως μέσο ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης.
Γ. Κεσσίσογλου: “Ανήκειν, Αναγνώριση, Εργασία”: Σκέψεις για τη δεύτερη γενιά μεταναστών με αφορμή μια μελέτη περίπτωσης.
16:00 – 16:30: Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου
16:30 – 18:00: Εργαστήριο: Εκπαιδευτικοί και Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας σχεδιάζουν ένα διαθεματικό ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την πρόληψη του ρατσισμού.
Θ. Χατζηπέμου
 

φωτογραφία: Sonny Abesamis

 

Μέλος

Newsletter