Συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο πρώτο θεματικό συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013

Μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έλαβε μέρος στο πρώτο θεματικό συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2013.

Η ΕΕΔΑ εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τα μέλη της, Μαρία Πετρίδου και Ελεάννα Ιωαννίδου, Δικηγόρους Θεσσαλονίκης. Στο συνέδριο συμμετείχαν μεγάλες ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δίκτυα, ως μέλη της Συμμαχίας EYC2013, με στόχο την προώθηση προτάσεων για την ανάδειξη του ευρωπαίου πολίτη στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ.

Το συνέδριο ξεκίνησε εργασίες με την ολομέλεια των μελών που απαρτίζουν τη συμμαχία (EYCA), και κατόπιν οι συμμετέχοντες οργανώθηκαν σε τέσσερις επιμέρους θεματικές ομάδες εργασίας. Η ΕΕΔΑ συμμετείχε σε ομάδες εργασίας με θέμα τα οφέλη από την καλύτερη εμπέδωση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και την αντιμετώπιση σχετικών προσκομμάτων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η ΕΕΔΑ παρουσίασε τις δράσεις της και τόνισε ότι όλοι οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και το ίδιο δικαίωμα να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή ως πολίτες της ΕΕ. Ήδη έγινε πρόταση στην ΕΕΔΑ να γίνει μέλος της συμμαχίας (ΕΥCA) για το έτος του Ευρωπαίου Πολίτη, το 2013.

 

Μέλος

Newsletter