Στελέχωση των Επιτροπών Προσσφυγών / Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σας ενημερώνουμε για 2 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που αφορούν:

  • στη στελέχωση 19 Επιτροπών Προσφυγών που πρόκειται να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Αρχής Προσφυγών σύμφωνα με τον Ν.3907/2011 (Θέσεις Προέδρων και Μελών)
  • στη στελέχωση 10 επιπλέον Επιτροπών Προσφυγών που λειτουργούν σύμφωνα με το Π.Δ.114/2010 (Θέσεις Νομικών)

Και στις δύο περιπτώσεις σύμφωνα με το νόμο η ΕΕΔΑ καταρτίζει κατάλογο προσώπων και την ευθύνη της τελικής επιλογής έχει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 21η  Ιανουαρίου 2013.

Οι εν λόγω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκονται επίσης αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΑ (www.nchr.gr)

 

Μέλος

Newsletter