Σοβαρή βιομηχανική ρύπανση του Ασωπού

Η Διεθνής Ομοσπονδία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (FIDH) και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κατέθεσαν σήμερα συλλογική προσφυγή κατά της Ελλάδας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η προσφυγή αυτή αφορά την παραβίαση του δικαιώματος στην υγεία για τους κατοίκους των δήμων γύρω από τη βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων. Εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι βιομηχανίες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, ρίχνουν τα απόβλητά τους στον Ασωπό. Aναλύσεις κατέδειξαν σοβαρή μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής, και κυρίως, την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου, ενός ιδιαίτερα τοξικού μορίου.

Η μόλυνση των υδάτων – γνωστή εδώ και χρόνια – ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τη ζωή των 200.000 κατοίκων των επτά δήμων της βιομηχανικής ζώνης είτε με την άμεση κατανάλωση νερού είτε με την άρδευση καλλιεργειών. Ωστόσο, το ελληνικό κράτος δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την υγεία των κατοίκων του Ασωπού παραβιάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.  

«Επιτρέποντας την άτυπη και άναρχη ανάπτυξη της βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων και μην ασκώντας κανέναν έλεγχο για τα τοξικά απόβλητα που εδώ και δεκαετίες καταλήγουν στον Ασωπό, οι ελληνικές αρχές έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή 200.000 ανθρώπων. Είναι καιρός να βάλουμε ένα τέλος στο οικολογικό και ανθρώπινο αυτό σκάνδαλο», τόνισε ο Γιάννης Κτιστάκις, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

Πράγματι, μέχρι τις 31 Μαΐου 2010, ημερομηνία δημοσίευσης της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για τον Ασωπό (ήτοι 41 χρόνια μετά τη δημιουργία της βιομηχανικής ζώνης), οι αρχές δεν είχαν ακόμη ορίσει κανένα καθοριστικό πλαίσιο για την απόρριψη των βιομηχανικών αποβλήτων. Επιπλέον, η κυβέρνηση δεν έχει υιοθετήσει κανένα σχέδιο διαχείρισης του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης του Ασωπού, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ), και δεν έχει καθορίσει όρια για τα ποσοστά εξασθενούς χρωμίου.

Εκτός των άλλων, ούτε η κυβέρνηση ούτε οι τοπικές αρχές έλαβαν μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχει από την κατανάλωση αυτού του νερού. Ο Δήμος Οινοφύτων, ως πάροχος πόσιμου νερού, ανέμενε μια δικαστική απόφαση του 2008 για να προμηθεύσει νερό κατάλληλο για κατανάλωση. Μέχρι σήμερα, καμία επιδημιολογική μελέτη δεν έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου να αξιολογηθούν οι υγειονομικοί κίνδυνοι.

 

Μέλος

Newsletter