Ρέμα Ραφήνας: Μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συντάσσεται με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ζητούν να σταματήσουν τα έργα στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας που καταστρέφουν το οικοσύστημα του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Αττικής. 

Η ΕλΕΔΑ τονίζει ότι η προστασία και ο σεβασμός του περιβάλλοντος οφείλουν να είναι απαρέγκλιτες προϋποθέσεις κάθε έργου υποδομών και, σε κάθε περίπτωση, η πολιτεία αλλά και οι ανάδοχοι των έργων, όπως και κάθε ιδιώτης, οφείλουν να λειτουργούν σύννομα, με βάση τα όσα επιτάσσουν η ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα ρέματα, όπως αυτό της Ραφήνας, έχουν πλεον αναγνωριστεί ως κομβικής σημασίας οικοσυστήματα για τις πόλεις και η προστασία τους είναι αναγκαία. 
 
Η προσωρινή διαταγή διακοπής των εργασιών μέχρι την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Αναστολών στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μετά από αίτημα που υπέβαλαν φορείς και κάτοικοι της περιοχής, με τη στήριξη περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων, είναι εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Η ΕλΕΔΑ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συμβάλλει όσο μπορεί ώστε να αποφευχθεί μια ακόμη περιβαλλοντική καταστροφή.
 
 
Φωτογραφία: Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Μέλος

Newsletter