Πρόσκληση στη 2η συνάντηση για τον Εθνικό Διάλογο για την Μετανάστευση

Αγαπητοί φίλοι,

    Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το ΚΕΜΟ διεξάγουν τη 2η συνάντηση Εθνικού Διαλόγου για τη μετανάστευση στις 6 Ιουλίου 2005, ημέρα Τετάρτη από τις 17:00 πμ έως τις 21:30 μμ. στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ στην Πατησίων & Αλεξάνδρας.

Η συνάντηση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος προγράμματος European Migration Dialogue (Ευρωπαϊκός Διάλογος για τη Μετανάστευση) που πραγματοποιείται σε συνεργασία με to Migration Policy Group (MPG) και άλλους διεθνείς εταίρους από χώρες της Ευρώπης.

 

Η πρώτη συνάντηση διαλόγου προμήθευσε υλικό και προτάσεις μεταναστευτικής πολιτικής και ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία. Ιδιαίτερα μας απασχόλησαν τα ζητήματα της ενσωμάτωσης των οδηγιών για την οικογενειακή συνένωση και το καθεστώς μακροχρόνιας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, καθώς της προσέγγισης του στόχου της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στο πλαίσιο μιας ενιαίας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Τα συμπεράσματα αυτά εκτίθενται αναλυτικά στις ιστοσελίδες της 1ης Συνάντησης Εθνικού Διαλόγου.

 

Στο μεταξύ, η ανάγκη οι μετανάστες να εμπλακούν ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση πολιτικής, όπως και τα ζητήματα της συμμετοχής, της άσκησης  δικαιωμάτων και της ένταξης έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της σχετικής συζήτησης.

Αντίρροπα, η σημερινή συγκυρία της αναμονής ενός νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο έχει ατύπως διαρρεύσει, αλλά δεν πρόκειται να κατατεθεί σε δημόσιο διάλογο δημιουργεί ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες διεξαγωγής μιας ουσιαστικής διαβούλευσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επεξεργασία και η διατύπωση συγκεκριμένων απόψεων και προτάσεων για ρυθμίσεις του νόμου και κατευθύνσεις της μεταναστευτικής πολιτικής που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες είναι το ζητούμενο, αλλά και ο ρόλος που αναλογεί στην κοινωνία των πολιτών.

Η δεύτερη συνάντηση του Ιουλίου αρθρώνεται σε δύο μεγάλες θεματικές – ομπρέλα:

1.    Μεταναστευτική πολιτική (για την ένταξη και την κοινωνική συμμετοχή)

2.    Ιθαγένεια και Δικαιώματα στους μετανάστες

 

Στην πρώτη συνεδρία συμμετέχουν εκπρόσωποι δημόσιων και μη κυβερνητικών φορέων και μελετητές της μετανάστευσης, ενώ στη δεύτερη, η συζήτηση θα εστιασθεί στην προοπτική της ελληνικής πολιτικής ιθαγένειας ανάμεσα σε πολιτικούς εκπροσώπους προερχόμενους από το μείζον πολιτικό φάσμα.

Η συμμετοχή σας στη συνάντηση αυτή θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας και θα ενισχύσει το χαρακτήρα της ως πεδίο ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων για τις βέλτιστες πρακτικές και λύσεις σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.

Μπορείτε πάντοτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις και τα σημαντικά κείμενα για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις ιστοσελίδες του EMD: www.hlhr.gr/emd/emd.htm

Πρόσφατες εισαγωγές στην ιστοσελίδα του EMD:

   The Hague Programme: Ten priorities for the next five years- The Partnership for European renewal in the field of Freedom, Security and Justice – European Commission – COM(2005)184 final

   Δικαιώματα του πολίτη και ένταξη των μεταναστών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωκοινοβούλιο (7/4/2005)

        European civic citizenship and inclusion index, Andrew Geddes and Jan Niessen with Alex Balch, Claire Bullen and Maria José Peiro, British Council, Foreign Policy Center, Migratin Policy Group, Brussels, 2005

        Civic citizenship and immigrant inclusion, A guide for the implementation of civic citizenship policies, Jan Niessen, Maria José Peiro, Yongmi Schibel, MPG, March 2005

 

Με εκτίμηση,                    

                                                Μίλτος Παύλου                 

Υπέυθυνος προγράμματος European Migration Dialogue

emd@hlhr.gr                          

Εθνικός διάλογος για Μετανάστευση

Μέλος

Newsletter