Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ, Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

   Αθήνα, 2 Απριλίου 2017

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

μέλη της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 και ώρα 18.00 συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΔΑΠ με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την ερχόμενη διετία (βλ. άρθρο 7 Καταστατικού). Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Καταστατικού μας «[η] Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το εν τρίτο (1/3) των μελών που έχουν πληρώσει την συνδρομή τους προς την Ένωση. Αν στην πρώτη ορισθείσα μέρα δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα στις προσεχείς δέκα πέντε (15) μέρες και είναι νόμιμη οσαδήποτε μέλη και να είναι παρόντα.»

Για να προλάβουμε τυχόν μη επίτευξη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση με ημερήσια διάταξη: α) τον απολογισμό της δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και β) τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ, τυπικά συγκαλείται στις 21 Απριλίου 2017, αλλά

θα διεξαχθεί οριστικά την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ακαδημίας 18).

Επισημαίνουμε πως θα υπάρχει απευθείας σύνδεση μέσω skype με τον χώρο που θα συνεδριάσει η ομάδα της Ένωσης στη Θεσσαλονίκη (στην αίθουσα της ΕΣΗΕΜΘ, Στρ. Καλλάρη 3).

Η εκλογική διαδικασία και η καταμέτρηση θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα μέλη της Ένωσης που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Επισημαίνουμε ότι η Ένωση είναι τα μέλη της και οι συνδρομές σας είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων μας. Τη συνδρομή σας (20 ευρώ ανά έτος) μπορείτε να την καταβάλετε στο λογαριασμό της Ένωσης στην Τράπεζα Πειραιώς (5050-013207-041) και να ενημερώσετε τον ταμία μας Χρήστο Ηλιάδη στο christosiliadis2@gmail.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται από 9 μέλη και 3 αναπληρωματικά. Όσα μέλη ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι/-ες για το νέο σώμα, παρακαλούμε να δηλώσουν  υποψηφιότητα το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hlhr.gr ή απευθείας στο ktsitselikis@yahoo.com.  

 

Η πορεία, αξιοπιστία και επιρροή της Ένωσης στο χώρο των δικαιωμάτων στην Ελλάδα εξαρτάται και από τη μαζικότητά της. Για το λόγο αυτό, ενθαρρύνουμε νέες  υποψηφιότητες για τις εκλογές του διοικητικού συμβουλίου και, αυτονόητα, θεωρούμε πως η παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση έχει ιδιαίτερη σημασία.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

 για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ο πρόεδρος

 

Κωστής Τσιτσελίκης

Μέλος

Newsletter