Προστατεύοντας την Ελευθερία της Έκφρασης μέσω της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου ανακοινώνει τη συνεργασία της με το European Implementation Network (EIN) στο πλαίσιο του έργου “Προστατεύοντας την Ελευθερία της Έκφρασης μέσω της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ”.

Το έργο επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες, όπως είναι οι παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης που αποτελούν βασικό παράγοντα κρίσεων στις δημοκρατίες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι νόμοι περί δυσφήμισης που στοχεύουν στον περιορισμό των δημοσιογράφων, η αδικαιολόγητη επιρροή του κράτους ή των φορέων που συνδέονται με το κράτος στην ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και η ανησυχητική αύξηση της βίας κατά δημοσιογράφων.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, παρέχοντας στις οργανώσεις ολοκληρωμένη κατάρτιση, πόρους, καθοδήγηση και συνολική υποστήριξη. Με τον τρόπο αυτό οι οργανώσεις, ως δικαιούχοι ή εταίροι του έργου, ενδυναμώνονται ώστε να υπερασπιστούν και να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις για την ελευθερία της έκφρασης στις χώρες τους.

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο στην ιστοσελίδα του European Implementation Network: https://www.einnetwork.org/protecting-freedom-of-expression-through-ecthr-judgments-implementation.

Μέλος

Newsletter