ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021
ώρα 16:00

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
μέλη της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

καθώς η θητεία του τρέχοντος ΔΣ λήγει, συγκαλούμε Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την ερχόμενη διετία (βλ. άρθρο 7 Καταστατικού).

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Καταστατικού μας «[η] Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το εν τρίτο (1/3) των μελών που έχουν πληρώσει την συνδρομή τους προς την Ένωση. Αν στην πρώτη ορισθείσα μέρα δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα στις προσεχείς δέκα πέντε (15) μέρες και είναι νόμιμη οσαδήποτε μέλη και να είναι παρόντα.»
Φέτος, λόγω των συνθηκών, η εκλογική όλη διαδικασία θα διεξαχθεί διαδικτυακά, και η Γενική Συνέλευση με ημερήσια διάταξη: α) τον απολογισμό της δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και β) τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ, συγκαλείται στις 16 Απριλίου 2021 στις 16:00, ημέρα και ώρα κατά τις οποίες θα διεξαχθεί κανονικά, καθώς ο φετινός τρόπος διεξαγωγής τους διευκολύνει τη μέγιστη συμμετοχή και αναμένεται να επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, δεδομένου ότι θα είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των μελών που θα έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά. Επισημαίνουμε πως η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, ενώ η ψηφοφορία μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που εξασφαλίζει τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον έχετε τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές σας όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα μέλη της Ένωσης που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις των τελευταίων 2 ετών. Επισημαίνουμε ότι η Ένωση είναι τα μέλη της και οι συνδρομές σας είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων μας. Τις συνδρομές σας (20 ευρώ ανά έτος) μπορείτε να καταβάλετε στο λογαριασμό της Ένωσης στην Τράπεζα Πειραιώς (Λογαριασμός 5050-013207-041 με IBAN : GR44 0172 0500 0050 5001 3207 041 και με αιτιολογία: Όνομα / συνδρομή για το/α έτος/η) και να ενημερώσετε την ταμία μας, Αικατερίνη Πουρναρά, στο email: info@hlhr.gr, αποστέλλοντας το αποδεικτικό κατάθεσης καθώς και το email που επιθυμείτε να σας σταλούν οι οδηγίες για την ψηφοφορία. Παρακαλούμε όπως διευθετήσετε τις ανωτέρω εκκρεμότητες έως την 8 Απριλίου 2021.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται από 9 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά. Όσα μέλη ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι/-ες για το νέο σώμα, παρακαλούμε να δηλώσουν υποψηφιότητα το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hlhr.gr
Η πορεία, αξιοπιστία και επιρροή της Ένωσης στο χώρο των δικαιωμάτων στην Ελλάδα εξαρτάται και από τη μαζικότητά της. Για το λόγο αυτό, ενθαρρύνουμε νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του διοικητικού συμβουλίου και, αυτονόητα, θεωρούμε πως η παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης,
Ο Γενικός Γραμματέας
Λευτέρης Παπαγιαννάκης

Μέλος

Newsletter