Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εργασίας: Υπεύθυνος Έργου

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αναζητά απόφοιτο ΑΕΙ, εξωτερικό συνεργάτη για υποστηρικτικές υπηρεσίες ερευνητικού προγράμματος (TOSCIN PROJECT). Απαραίτητη τουλάχιστον τριετής προϋπηρεσία σε προγράμματα που σχετίζονται με δικαιώματα του ανθρώπου.

Οι όροι της συνεργασίας θα αποτυπωθούν σε Σύμβαση Έργου με διάρκεια έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2016.

Η αμοιβή θα κυμανθεί μεταξύ χιλίων και δύο χιλιάδων ευρώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους έως την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hlhr.gr

 

Μέλος

Newsletter