Προκήρυξη θέσης εργασίας Βοηθού Συντονιστή Προγράμματος [έδρα: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη]

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιo υλοποίησης προγράμματος για την παροχή νομικών και λοιπών χρηστικών πληροφοριών σε πρόσφυγες και μετανάστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Βοηθού Συντονιστή με έδρα είτε την Αθήνα είτε την Θεσσαλονίκη:

 

Τυπικά προσόντα

–       Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων στους τομείς του προσφυγικού και μεταναστευτικού και γενικότερα στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

–       Πτυχίο κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών ή , εναλλακτικά, διοικητικής διαχείρισης ή/και επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες πρέπει να έχουν λάβει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και, γενικότερα, να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.

–      Για αλλοδαπούς: κατοχή έγκυρου τίτλου διαμονής και δικαιώματος εργασίας στην Ελλάδα.

–       Δεξιότητες συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου για την εύρυθμη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας για την εφαρμογή και τήρηση των επιμέρους τεθέντων στόχων και αρχών λειτουργίας του προγράμματος

–       Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης

–       Ικανότητα να εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

–       Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

–       Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα

  •  Μέλος της ΕΕΔΑ
  • Άδεια οδήγησης / μεταφορικό μέσο

 

Καθήκοντα:

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να:

–       σχεδιάζει, παρακολουθεί και να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρέμβασης για τη παροχή νομικών πληροφοριών μέσων πληροφοριακών συστημάτων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας

–       έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες – αρχές που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προαναφέρομενου σχεδιασμού παρέμβασης

–       συνεργάζεται με την ομάδα του έργου (project manager, advocacy-networking officer, legal officer, field officers) για διοικητικές και άλλες ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες

–       συντάσσει εκθέσεις και αναφορές της πορείας του έργου που αναλαμβάνει και ενημερώνει την ομάδα του έργου για τη πορεία του σχεδιασμού παρέμβασης

–       συμμετέχει σε συναντήσεις της ομάδας του έργου

–       εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα, ευελιξία και αυτονομία, υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη της ομάδας του έργου

–       διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους ανάλογα με τις ανάγκες του έργου

–       είναι διαθέσιμος-η να μεταβαίνει σε διάφορα σημεία ανά την Ελλάδα, όποτε χρειάζεται

  Η διάρκεια της απασχόλησης είναι από την ημέρα πρόσληψης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, με πιθανή δυνατότητα επέκτασης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι-ες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους έως την 15η  Φεβρουαρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hlhr.gr με θέμα: «Refinfo – Βοηθός Συντονιστή».

 

Μέλος

Newsletter