Προκήρυξη θέσεων εργασίας: 1. δικηγόρου, 2. Μεταφραστή [έδρα: Θεσσαλονίκη]

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στα πλαίσια της συμμετοχής της ως εταίρος από κοινού με τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Νεάπολης – Συκεών και Καλαμαριάς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις ΜΚΟ: ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΑΝΘ)», «PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ», στο πρόγραμμα με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης:

 

1.    Θέση Δικηγόρου

 

Α. Καθήκοντα:

·         Νομική ενημέρωση και συμβουλευτική σε αιτούντες άσυλο ωφελούμενους του προγράμματος μετεγκατάστασης που θα φιλοξενούνται στις δομές φιλοξενίας των εταίρων του προγράμματος τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο σχετικά με θέματα ασύλου και μετεγκατάστασης, πρόσβασης στη διαδικασία, δικαιώματα-υποχρεώσεις, ζητήματα οικογενειακής επανένωσης και Δουβλίνου III, προστασίας από επαναπροώθηση/απέλαση.

Διαμεσολάβηση μεταξύ αρμοδίων φορέων/αρχών και των ωφελούμενων (π.χ. δήμοι, υπ. ασύλου, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες/δομές, κ.ά.) για την προώθηση των ζητημάτων και την παροχή κατάλληλης προστασίας σ’ αυτούς
·         Παραπομπή σε κατάλληλες δομές/υπηρεσίες σε περίπτωση εντοπισμού ατόμων με ευαλωτότητα.

·         Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα του προσφυγικού για τον καλύτερο συντονισμό σχετικών δράσεων και με τον αντίστοιχο δικηγόρο του ΕΣΠ.

·         Σύνταξη εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών στον/στην διαχειριστή/τρια του προγράμματος.

·         Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του Προγράμματος και τις ανάγκες του επιχειρησιακού γραφείου.

·         Τακτική επικοινωνία με την ΥΑ ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

·         Τήρηση στατιστικών στοιχείων.

·         Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας/ πρωτόκολλο συνεργασίας εταίρων.

 

Β. Απαραίτητα προσόντα

·         Πτυχίο νομικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

·         Τουλάχιστον 5 έτη άσκησης δικηγορίας.

·         Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

·         Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

·         Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ομάδες, ιδίως πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

·         Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

·         Γνώση αγγλικής γλώσσας.

 

Γ. Επιθυμητά προσόντα

·         Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

·         Ιδιότητα μέλους της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

 

Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες από 1.7.2016 μέχρι 31.12.2016 με δυνατότητα επέκτασης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους έως τις 27.6.2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hlhr.gr με θέμα: «React – Θέση δικηγόρου».

 

2.    Θέση Διερμηνέα

Α. Καθήκοντα:

·         Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από την Αραβική στην Ελληνική και αντίστροφα.

·         Μετάφραση εγγράφων εφόσον απαιτηθεί.

·         Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας/ πρωτόκολλο συνεργασίας εταίρων.

·         Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας για την εφαρμογή και τήρηση των επιμέρους τεθέντων στόχων και αρχών λειτουργίας του προγράμματος.

 

Β. Απαραίτητα προσόντα

·         Άριστη γνώση της αραβικής ή φαρσί και ελληνικής γλώσσας.

·         Τουλάχιστον 2ετη εμπειρία στη διερμηνεία/μετάφραση.

·         Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

 

Γ. Επιθυμητά προσόντα

·         Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες, ιδίως πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

·         Παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τη ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ.

·         Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

 

Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες από 1.7.2016 μέχρι 31.12.2016 με δυνατότητα επέκτασης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους έως τις 27.6.2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@hlhr.gr με θέμα: «React – Θέση διερμηνέα».

Μέλος

Newsletter