Προκήρυξη θέσεων εργασίας δικηγόρων και διερμηνέων για παροχή νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο (Αθήνα και Μυτιλήνη)

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος παροχής νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο/strategic litigation, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις δικηγόρων πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα (1) και τη Μυτιλήνη (1) καθώς και 2 θέσεις διερμηνέων αραβικής και φαρσί με έδρα τη Μυτιλήνη.

Η εργασία θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες και θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο 2018.

 

Α. Για τη θέση δικηγόρου

Απαραίτητα προσόντα:

·         Πτυχίο Νομικής

·         Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου

·         Δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών (τουλάχιστον 1 έτος απασχόλησης σε προγράμματα που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες)

·         Άριστη  γνώση και εξοικείωση με το προσφυγικό και μεταναστευτικό δίκαιο

·         Ικανότητα εργασίας με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (θύματα βασανιστηρίων, θύματα εμπορίας ανθρώπων, κ.α.)

·         Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

·         Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Επιθυμητά προσόντα:

·         Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα του διοικητικού ή προσφυγικού δικαίου ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

·         Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό πλαίσιο και εργασίας στο πεδίο (field work)

·         Διαπολιτισμική συνείδηση και ευαισθησία

·         Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

·         Γνώση γλώσσας ομιλούμενης από προσφυγικό πληθυσμό (π.χ. αραβική) ή άλλης ξένης γλώσσας (π.χ. γαλλικά)

·         Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

·         Διαθεσιμότητα μετακίνησης σε νησιά

 

Καθήκοντα – Υποχρεώσεις:

·         Παροχή νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης

·         Σύνταξη δικογράφων και όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικών της υπόθεσης

·         Ανάληψη υποθέσεων και νομική  εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων

·         Παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και διαχείριση όλων των νομικών εγγράφων και διαδικασιών

·         Παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπου απαιτείται

·         Επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων ανεπίσημων μηχανισμών επίλυσης διαφορών, κατά περίπτωση

 

 

Β. Για τη θέση διερμηνέα

 Απαραίτητα προσόντα:

•             Άριστη γνώση της αραβικής ή φαρσί γλώσσας

•             Τουλάχιστον 2ετη εμπειρία στη διερμηνεία/μετάφραση

•             Για αλλοδαπούς, απαραίτητη η κατοχή έγκυρου τίτλου διαμονής και δικαιώματος εργασίας στην Ελλάδα

•             Δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας

·              Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης και ανάληψη πρωτοβουλιών

 

Επιθυμητά προσόντα:

•             Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες, ιδίως πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

·              Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

·              Γνώση άλλης γλώσσας, όπως κουρδικών, σορανί, κα.

 

Καθήκοντα – Υποχρεώσεις:

•             Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από την Αραβική ή Φαρσί στην Ελληνική και αντίστροφα

•             Μετάφραση εγγράφων εφόσον απαιτηθεί

·              Γνώση Ηλεκτρονικού υπολογιστή

•             Τήρηση κώδικα δεοντολογίας

•             Διαθεσιμότητα για μετάβαση σε σημεία ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα, εφόσον απαιτηθεί.

•             Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας και την εφαρμογή του προγράμματος.

•             Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν

·         Βιογραφικό Σημείωμα, και

·         Σύντομη Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

 μέσω e-mail στο info@hlhr.gr έως την Παρασκευή 15/12/2017, με θέμα/τίτλο «Για την θέση δικηγόρου» ή «Για την θέση διερμηνέα», αντίστοιχα.

Μέλος

Newsletter