Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια

Το έργο «Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια» στοχεύει στην προώθηση του θεσμού της νομικής βοήθειας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη συλλογή ερευνητικών στοιχείων που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του.

Στόχος του έργου είναι η καταγραφή των προβλημάτων και η ανάδειξη καλών παραδειγμάτων, η διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και η άσκηση συνηγορίας μέσω της διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης. Το πρόγραμμα θα εστιάσει στην έρευνα και ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν τη νομική βοήθεια και συγκεκριμένα των θεμάτων που ανακύπτουν στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος βαρύνεται με κακουργηματικές κατηγορίες και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει συνήγορο της επιλογής του. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαστικές αρχές προβαίνουν υποχρεωτικά σε αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο βαθμό. 

Μέσω 3 έμπειρων νομικών, θα πραγματοποιείται καταγραφή της δικαστικής διαδικασίας στις υποθέσεις που γίνεται χρήση του θεσμού της νομικής βοήθειας μέσα στην αίθουσα διεξαγωγής της δίκης, από την αρχή ως το τέλος της. Μέσω της ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση στατιστικών δεδομένων και κειμένων αξιολόγησης σχετικά με τις πρακτικές, τις προκλήσεις και τις θετικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί. Επιπρόσθετες δράσεις θα αφορούν την οργάνωση εστιασμένων συζητήσεων μεταξύ συνηγόρων της νομικής βοήθειας καθώς και δικαστών και εισαγγελέων για την καταγραφή των απόψεών τους, διοργάνωση εκδηλώσεων και συγγραφή πρακτικού οδηγού.

Ακόμη, δεδομένης της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1919 σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το έργο θα παρακολουθήσει τη διαδικασία και τα μέτρα που θα ληφθούν και θα συμβάλει με τη διατύπωση προτάσεων για την ορθή ενσωμάτωση. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα κατατεθεί λεπτομερής και αναλυτική πρόταση για την αναμόρφωση του θεσμού.

 

Στην ιστοσελίδα του έργου όπου μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και χρήσιμο υλικό. 

 

Το έργο υλοποιείται  στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now.

Μέλος

Newsletter