Ο ιός της αστυνομικής αυθαιρεσίας

Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί μείζον ζήτημα στην παρούσα συνθήκη εν μέσω της πανδημίας του Covid-19. Ωστόσο, η εκτεταμένη και ακραία χρήση αστυνομικής βίας σε δημόσιους χώρους και μάλιστα με χρήση δακρυγόνων είναι δυσανάλογη, δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών, ούτε καλλιεργεί το σεβασμό των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί. Η παρέμβαση των αστυνομικών οργάνων κάνοντας χρήση βίας για την επιβολή μέτρων, η παραβίαση των οποίων προβλέπει την επιβολή το πολύ (ή αποκλειστικά) διοικητικών προστίμων δε μπορεί να σχετίζεται με την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η επανάληψη περιστατικών αστυνομικής βίας σε κεντρικές πλατείες της Αττικής σε βάρος πολιτών που δεν τήρησαν ενδεχομένως τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης μαρτυρεί μια αυταρχική προδιάθεση εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας που προκαλεί ανησυχία. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η σιωπηρή αποδοχή και η απουσία ελέγχου των πράξεων αυτών από την πλευρά της πολιτείας. Υπενθυμίζουμε ότι από τα ευρήματα της επίσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) το 2019 προκύπτει για άλλη μια φορά ότι η κακομεταχείριση από την αστυνομία συνεχίζει να αποτελεί συνήθη πρακτική στην Ελλάδα.

Η διαρκής και συστηματική εξαίρεση των αστυνομικών οργάνων από τους κανόνες δικαίου δεν συνάδει με ένα σύγχρονο κράτος δίκαιου και είναι πολλαπλώς προβληματική σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Μέλος

Newsletter