Οι αντιρρησίες συνείδησης και η συνείδηση του νομοθέτη

Δελτίο Τύπου

Παρά τις αλλεπάλληλες ρητές διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ότι με το νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» πρόκειται να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή προβλήματα των αντιρρησιών συνείδησης τα οποία εκθέτουν διεθνώς τη χώρα, το σχέδιο που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή αποδεικνύεται εξαιρετικά άτολμο.

  • Η νέα ρύθμιση για άρση του προστίμου ανυποταξίας σε περίπτωση κατάταξης δεν περιλαμβάνει άρση ή εφεξής διακοπή της επιβολής διπλών ή και πολλαπλών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων οι οποίες επιβάλλονται κατά παραβίαση της συνταγματικής αρχής να μην δικάζεται κανείς για το ίδιο αδίκημα δύο φορές (ne bis in idem), όπως επίμονα καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία.
  • Η ίδια νέα ρύθμιση δεν περιλαμβάνει επιστροφή προστίμων που έχουν ήδη καταβληθεί από αντιρρησίες που εκπλήρωσαν κανονικά εναλλακτική υπηρεσία (ούτε και από όσους εκπλήρωσαν στρατιωτική θητεία: εδώ τουλάχιστον δεν παρατηρείται ανισότητα, η παραβίαση του κράτους δικαίου είναι κοινή για όλους!).
  • Η μεγαλύτερη διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας από τη στρατιωτική θητεία όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά ενισχύεται με αντίστοιχα μεγαλύτερο ποσό εξαγοράς για τους άνω των 35 ετών αντιρρησίες σε σχέση με τους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας.
  • Δεν θίγονται καν, παρά τη σχετική ρητή προτροπή του Συνηγόρου του Πολίτη (βλ. και ετήσια έκθεση 2013), οι ακραίες παθογένειες της διαδικασίας ενώπιον της επιτροπής η οποία εξετάζει, αναιτιολόγητα και ενίοτε εξευτελιστικά, τις αιτήσεις υπαγωγής στην εναλλακτική υπηρεσία.
  • Δεν σημειώνεται καμία εξέλιξη για μείζονα ζητήματα αρχής όπως η υπαγωγή της εναλλακτικής υπηρεσίας στην αρμοδιότητα στρατιωτικών αρχών και η έκπτωση από το δικαίωμα εναλλακτικής υπηρεσίας ως μοναδική κύρωση σε βάρος των αντιρρησιών για το παραμικρό παράπτωμα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Είκοσι σχεδόν χρόνια μετά την ήδη καθυστερημένη καθιέρωση του θεσμού της εναλλακτικής υπηρεσίας στη χώρα μας, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου όπως έχει πράξει και παλαιότερα καλεί το νομοθέτη να αποτολμήσει μια συνολική αναθεώρησή του, εγκαταλείποντας παρωχημένα ιδεολογήματα και μελετώντας σχετικές τεκμηριωμένες εισηγήσεις διεθνών οργανισμών και εγχώριων φορέων. Η προστασία των ατομικών ελευθεριών, καθώς και η ειλικρίνεια όσων τις επικαλούνται, θα κριθούν ακριβώς στα λεγόμενα «ευαίσθητα» θέματα και όχι στα ανώδυνα, στη σκιά και όχι στους προβολείς της επικαιρότητας, στα δικαιώματα των λίγων και όχι των πολλών.

 

αντιρρησία συνείδησης, δικαιοσύνη

Μέλος

Newsletter