Παρέμβαση για ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στις αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον

Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών θέτουν υπόψη των μελών της Βουλής των Ελλήνων προτάσεις με τη μορφή νομοσχεδίου για την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού στα περιβαλλοντικά θέματα.

Οι προτάσεις διαμορφώθηκαν μέσα από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που φιλοξένησαν το WWF Ελλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) σε ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του κοινού σε όλο το φάσμα της παραγωγής και εφαρμογής των διοικητικών πράξεων, νομοθετικών ρυθμίσεων και δημόσιων πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον στην Ελλάδα, δίνοντας λύσεις σε σημαντικά θεσμικά προβλήματα. Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο, ενώ είναι καίριας σημασίας η απόλυτη προστασία κάθε ατόμου που επιλέγει να ασκήσει αυτά τα δικαιώματά του, για την οποία παρέχονται συγκεκριμένες διασφαλίσεις.

Η διαρκώς επιδεινούμενη κλιματική κρίση και η ραγδαία απώλεια της βιοποικιλότητας θα δημιουργούν όλο και συχνότερα καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και για τον λόγο αυτό επιτάσσουν τη συμμετοχή όλων για τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 με δίκαιο τρόπο. Οι υπογράφοντες φορείς καλούν τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, στη βάση της παρούσας πρότασης νόμου, να ανοίξουν το δημόσιο διάλογο για την διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά θέματα.

Διαβάστε την παρέμβαση προς τα μέλη της Βουλής 

 

Οι φορείς που συμμετέχουν στην παρέμβαση είναι:

1. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
2. Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς
3. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
4. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
5. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
6. Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
7. Καλλιστώ
8. Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
9. Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών
10. Greenpeace
11. Vouliwatch
12. WWF Ελλάς

Μέλος

Newsletter