Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: μια ώριμη διεκδίκηση και ένας ανώριμος δημόσιος διάλογος

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θέλει να χαιρετίσει την πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας να φέρει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και να δηλώσει την ικανοποίησή της για την τελεσφόρηση προσπαθειών χρόνων που οδήγησαν στις σημερινές εξελίξεις. Με το νομοσχέδιο αυτό διαμορφώνεται επιτέλους ένα σταθερό πλαίσιο, σύμφωνο με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τη νομική αναγνώριση της δυνατότητας επαναπροσδιορισμού φύλου ενός προσώπου, που προσφέρει επιπλέον εγγυήσεις αξιοπρέπειας (κυρίως μυστικότητας της διαδικασίας) και ασφάλειας δικαίου, επί τη βάσει πάντως όσων ήδη γίνονται νομολογιακά δεκτά και επί χρόνια εφαρμόζονται από τα ελληνικά δικαστήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕλΕΔΑ επισημαίνει ότι η προσπάθεια για τη βέλτιστη αντιμετώπιση ενός υπαρκτού προβλήματος μερίδας συμπολιτών μας, των οποίων η ταυτότητα φύλου δεν ταυτίζεται με το ληξιαρχικώς καταχωρισμένο φύλο τους, δεν πρέπει να συγχέεται στον δημόσιο διάλογο με ζητήματα που ούτε ρυθμίζονται με το νομοσχέδιο αυτό ούτε καν σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου, όπως είναι ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού. Η απλή προσπάθεια για δημιουργία εντυπώσεων με δηλώσεις που αφορούν από τη στρατιωτική θητεία και το άβατο του Αγίου Όρους, έως τις αθλητικές δραστηριότητες και την ανατροπή του οικογενειακού δικαίου, πέρα από το ότι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, δείχνουν να αγνοούν το γεγονός ότι ληξιαρχικές μεταβολές καταχωρισμένου φύλου γίνονται ήδη στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, με δικαστικές αποφάσεις, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα από τα προβλήματα που επισείονται ως απειλές για την κοινωνική συνοχή.

Περαιτέρω, ως προς τις διατάξεις του νομοσχεδίου η ΕλΕΔΑ σημειώνει ότι οι τυχόν ενστάσεις για επιμέρους ρυθμίσεις δεν αναιρούν όσα θετικά κατοχυρώνονται με το νομοσχέδιο: εισάγεται ρητώς στο δίκαιό μας ορισμός της ταυτότητας φύλου, τυποποιείται και νομοθετικά η αποσύνδεση της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου από ιατρικές επεμβάσεις ή ψυχιατρικές γνωματεύσεις, ρυθμίζονται ζητήματα σχέσεων με τρίτα πρόσωπα και απλοποιείται εν γένει η διαδικασία της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου χωρίς να μειώνονται οι εγγυήσεις ασφάλειας δικαίου τόσο για το ίδιο το πρόσωπο όσο και για τρίτους. Η μείωση του ορίου ηλικίας και η περαιτέρω απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών είναι ζητήματα που πρέπει, πάντως, να απασχολήσουν τον νομοθέτη προς την κατεύθυνση εξεύρεσης των βέλτιστων λύσεων προς το συμφέρον των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η ουσιαστική αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης και των διακρίσεων σε βάρος των τρανς προσώπων απαιτεί καθημερινή και συστηματική προσπάθεια για την αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων. Η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού δεν είναι λόγος ούτε για πανηγυρισμούς ούτε για απογοήτευση: δεν αποτελεί παρά ένα μικρό, αλλά απολύτως αναγκαίο, βήμα προς την εξάλειψη των ρατσιστικών προκαταλήψεων και την πλήρη ενσωμάτωση των τρανς προσώπων στην ελληνική κοινωνία.

ατομικά δικαιώματα, ΛΟΑΤΚΙ

Μέλος

Newsletter